Gradske politike


6. Životna sredina Održivi razvoj podrazumeva takav razvoj društva koji raspoloživim resursima zadovoljava ljudske potrebe, ne ugrožavajući prirodne sisteme i životnu sredinu, čime se osigurava dugoročno postojanje ljudskog društva i njegovog okruženja. 4. Privreda Razgovori o pitanjima privrednog razvoja. 7. Saobraćaj Kretanje (u raznim oblicima) po gradu 12. Socijalna zaštita Razgovori o pitanjima socijalne zaštite 13. Finansije grada Razgovori o finansijskim pitanjima. Budžet grada, prihodi - rashodi. 5. Obrazovanje i dečija zaštita Osnovne škole, vrtići, jaslice, saveti roditelja. 14. Uprava Rasprave o pitanjima uprave. Priče van Beograda Imamo pod-kategoriju međunarodna iskustva, ali na koje građanske inicijative, predloge politika, rešenja gradskih problema i primere participativne demokratije možemo da se ugledamo u našem najbližem susedstvu? I ostatak Srbije je svet! 10. Sport i omladina Mens sana in corpore sano Međunarodna iskustva Mesto u kome možete podeliti interesantne primere iz inostranstva 9. Kultura Lepše je sa kulturom 8. Javni prevoz Autobusi, tramvaji, trolejbusi, taksi.Gradski i prigradski prevoz, dnevne i noćne linije. 11. Zdravstvo Razgovori o pitanjima zdravstvene zaštite i prevencije. 2. Komunalni problemi Brojni su i nagomilani komunalni problemi u Beogradu.Ovo je mesto za razgovore o njima. 3. Stambene politike Stanovanje i srodna pitanja. 1. Urbanizam i građena sredina Razgovori o pitanjima urbanog razvoja Beograda.
Tema Odgovori Aktivnosti
O delu "gradske politike" 1 jun 20, 2017
Participativno budžetiranje u Šapcu 14 decembar 10, 2017
Romai part (Budimpešta) 2 avgust 1, 2017
Sutrašnji gradovi (BBC serija članaka) 2 septembar 25, 2017
Besplatan javni prevoz 9 februar 28, 2020
Barcelona (en comu) i španska iskustva 4 jul 6, 2017
Platforma Zagreb je naš 1 jul 4, 2017
Municipal movements u SAD-u 2 avgust 8, 2017
Holandija (inicijative) 2 maj 25, 2018
Dejvis, Kalifornija: Proširene usluge policije za veću bezbednost građana 9 april 4, 2018
Aktivizam - primeri 7 januar 14, 2018
Feminizacija politike 22 januar 7, 2018
Delovanje političke partije (SNS) na lokalu 2 avgust 19, 2017
Pristupačnost biračkih mesta 2 decembar 10, 2017
Nazivi i predlozi kategorija 1 jun 30, 2017
Besplatne karte 1 januar 29, 2018
Grafiti / Street Art 8 decembar 10, 2017
Imenovanje ulica 1 jul 21, 2017
Arheologija 5 februar 6, 2018
Politika javne skulpture 8 januar 14, 2018
Omladinska scena 4 januar 21, 2018
Kako obnoviti i zaštititi bioskop Voždovac? 16 mart 24, 2018
Kulturne akcije-spisak predloga 5 januar 16, 2018
Biblioteke 4 februar 26, 2018
Kultura kao važan činilac razvoja grada 6 septembar 8, 2017
Spomen-ploče 2 decembar 3, 2017
7 Veličanstvenih 2 januar 31, 2018
M Files - I want to believe 55 septembar 6, 2018
Politika taksi prevoza 43 jun 4, 2018
BusPlus servis - dodatne usluge 24 april 13, 2018