Gradske politike


2. Komunalni problemi Brojni su i nagomilani komunalni problemi u Beogradu.Ovo je mesto za razgovore o njima. 6. Životna sredina Održivi razvoj podrazumeva takav razvoj društva koji raspoloživim resursima zadovoljava ljudske potrebe, ne ugrožavajući prirodne sisteme i životnu sredinu, čime se osigurava dugoročno postojanje ljudskog društva i njegovog okruženja. 7. Saobraćaj Kretanje (u raznim oblicima) po gradu 4. Privreda Razgovori o pitanjima privrednog razvoja. 5. Obrazovanje i dečija zaštita Osnovne škole, vrtići, jaslice, saveti roditelja. 10. Sport i omladina Mens sana in corpore sano 12. Socijalna zaštita Razgovori o pitanjima socijalne zaštite 13. Finansije grada Razgovori o finansijskim pitanjima. Budžet grada, prihodi - rashodi. 14. Uprava Rasprave o pitanjima uprave. 8. Javni prevoz Autobusi, tramvaji, trolejbusi, taksi.Gradski i prigradski prevoz, dnevne i noćne linije. 9. Kultura Lepše je sa kulturom 11. Zdravstvo Razgovori o pitanjima zdravstvene zaštite i prevencije. 1. Urbanizam i građena sredina Razgovori o pitanjima urbanog razvoja Beograda. 3. Stambene politike Stanovanje i srodna pitanja.
Tema Odgovori Aktivnosti
O delu "gradske politike" 1 jun 20, 2017
Pristupačnost biračkih mesta 2 decembar 10, 2017
Civilna zaštita 1 mart 22, 2020
Kolumna u Danasu 1 april 5, 2020
Delovanje političke partije (SNS) na lokalu 2 avgust 19, 2017
Nazivi i predlozi kategorija 1 jun 30, 2017
Feminizacija politike 22 januar 7, 2018
Set mera za bolje organizovanje gradilišta 1 april 5, 2020
Arheologija 5 februar 6, 2018
Kultura kao važan činilac razvoja grada 8 mart 28, 2020
Omladinska scena 4 januar 21, 2018
Grafiti / Street Art 8 decembar 10, 2017
Politika javne skulpture 8 januar 14, 2018
Kulturne akcije-spisak predloga 5 januar 16, 2018
Kako obnoviti i zaštititi bioskop Voždovac? 16 mart 24, 2018
Imenovanje ulica 1 jul 21, 2017
7 Veličanstvenih 2 januar 31, 2018
Biblioteke 4 februar 26, 2018
Besplatne karte 1 januar 29, 2018
Spomen-ploče 2 decembar 3, 2017
Gradsko-prigradske železnice 13 jun 27, 2018
BusPlus servis - dodatne usluge 24 april 13, 2018
Подсахарска Африка под Ластиним монополом 3 januar 29, 2018
Koridorske linije za vreme vanrednog stanja 2 maj 4, 2020
Politika taksi prevoza 43 jun 4, 2018
Beogradski metro 2 april 14, 2020
M Files - I want to believe 55 septembar 6, 2018
Ukidanje, skraćivanje i izmeštanje linija gradskog prevoza 3 april 8, 2020
GSP naš nasušni 64 septembar 6, 2018
Služba "Pauk" 13 februar 18, 2018