Gradske politike


Tema Odgovori Aktivnosti
Parking servis 15 oktobar 23, 2017
Koncesija za aerodrom Nikola Tesla 2 januar 15, 2018
Parkiranje 50 januar 10, 2018
Put Zemun - Borča i problem sa osvetljenjem 5 januar 25, 2018
Master plan saobraćajne infrastrukture Beograda 9 oktobar 4, 2017
Vreme dostave 4 decembar 12, 2017
Služba "Pauk" 13 februar 18, 2018
Predlozi za bolju iskorišćenost saobraćajne infrastrukture i smanjenje gužvi u saobraćaju 15 januar 21, 2018
Saobraćaj u Beogradu, identifikacija faktora 3 decembar 15, 2017
Biciklistički saobraćaj 10 januar 14, 2018
Ne praviti metro koji spaja prazne livade 4 april 5, 2020
UMP i sve njegove etape 1 april 4, 2018
Gsp i bus plus 1 januar 10, 2018
Predlog: Žute trake za javni prevoz nameniti biciklistima dok traje COVID-19 kriza 3 april 14, 2020
Crne kutije na semaforima 3 jul 6, 2018
Železnički i drumski daljinski saobraćaj 7 februar 6, 2018
Pešački saobraćaj 4 januar 5, 2018
Drvoredi i stabla u gradu 12 april 10, 2020
Energetska efikasnost 1 mart 21, 2018
Deponija Vinča - postojeće stanje 14 oktobar 22, 2017
Upravljanje otpadom 60 april 4, 2018
Seče drveća i druge vrste uništavanja zelenila/Plan generalne regulacije sistema zelenih površina u Beogradu 5 maj 19, 2020
Javni izvori i česme u Beogradu 26 januar 25, 2018
Primer dobre prakse - Šuma peva 2 mart 22, 2018
Kvalitet hrane 1 septembar 10, 2017
Rakovica, navodno zagađenje iz ex Rekorda 3 januar 28, 2018
Čije plastične kese? Ne naše! 6 februar 8, 2018
Toplodalekovod Obrenovac - Novi Beograd 5 januar 22, 2018
Urbana priroda 1 novembar 26, 2017
Buka u urbanim sredinama 5 oktobar 13, 2019