Gradske politike


Tema Odgovori Aktivnosti
Biciklistički saobraćaj 10 januar 14, 2018
Koncesija za aerodrom Nikola Tesla 2 januar 15, 2018
Crne kutije na semaforima 3 jul 6, 2018
Saobraćaj u Beogradu, identifikacija faktora 3 decembar 15, 2017
UMP i sve njegove etape 1 april 4, 2018
Predlozi za bolju iskorišćenost saobraćajne infrastrukture i smanjenje gužvi u saobraćaju 15 januar 21, 2018
Pešački saobraćaj 4 januar 5, 2018
Parkiranje 50 januar 10, 2018
Parking servis 15 oktobar 23, 2017
Služba "Pauk" 13 februar 18, 2018
Gsp i bus plus 1 januar 10, 2018
Master plan saobraćajne infrastrukture Beograda 9 oktobar 4, 2017
Vreme dostave 4 decembar 12, 2017
Buka u urbanim sredinama 5 oktobar 13, 2019
Deponija Vinča - postojeće stanje 14 oktobar 22, 2017
Drvoredi i stabla u gradu 11 april 28, 2018
Pratite sami zagađenje vazduha: aplikacija AirCare 2 mart 26, 2020
Čije plastične kese? Ne naše! 6 februar 8, 2018
Gradske baste 7 maj 28, 2018
Rakovica, navodno zagađenje iz ex Rekorda 3 januar 28, 2018
Energetska efikasnost 1 mart 21, 2018
Pet parkovi u Zemunu 2 septembar 6, 2017
Primer dobre prakse - Šuma peva 2 mart 22, 2018
Javni izvori i česme u Beogradu 26 januar 25, 2018
Vladimir Radojičić: Za džepove građana i gradsku kasu poguban je ugovor o spalionici 1 februar 4, 2018
Ada Međica 4 jul 16, 2017
Zoološki vrt 7 septembar 12, 2017
Kvalitet hrane 1 septembar 10, 2017
Upravljanje otpadom 60 april 4, 2018
Lokalni ekološki akcioni plan Gradske opštine Čukarica 2 februar 7, 2018