Gradske politike


Tema Odgovori Aktivnosti
Gradsko-prigradske železnice 13 jun 27, 2018
Politika taksi prevoza 43 jun 4, 2018
GSP naš nasušni 64 septembar 6, 2018
Predlozi za bolju iskorišćenost saobraćajne infrastrukture i smanjenje gužvi u saobraćaju 15 januar 21, 2018
Vreme dostave 4 decembar 12, 2017
Saobraćaj u Beogradu, identifikacija faktora 3 decembar 15, 2017
Železnički i drumski daljinski saobraćaj 7 februar 6, 2018
Crne kutije na semaforima 3 jul 6, 2018
Kružni tokovi - izgradnja 6 oktobar 27, 2017
Pešački saobraćaj 4 januar 5, 2018
Master plan saobraćajne infrastrukture Beograda 9 oktobar 4, 2017
Biciklistički saobraćaj 10 januar 14, 2018
Parking servis 15 oktobar 23, 2017
UMP i sve njegove etape 1 april 4, 2018
Parkiranje 50 januar 10, 2018
Gsp i bus plus 1 januar 10, 2018
Služba "Pauk" 13 februar 18, 2018
Put Zemun - Borča i problem sa osvetljenjem 5 januar 25, 2018
Ne praviti metro koji spaja prazne livade 3 februar 26, 2018
Koncesija za aerodrom Nikola Tesla 2 januar 15, 2018
Pet parkovi u Zemunu 2 septembar 6, 2017
Deponija Vinča - postojeće stanje 14 oktobar 22, 2017
Kvalitet hrane 1 septembar 10, 2017
Primer dobre prakse - Šuma peva 2 mart 22, 2018
Drvoredi i stabla u gradu 11 april 28, 2018
Rakovica, navodno zagađenje iz ex Rekorda 3 januar 28, 2018
Javni izvori i česme u Beogradu 26 januar 25, 2018
Toplodalekovod Obrenovac - Novi Beograd 5 januar 22, 2018
Gradske baste 7 maj 28, 2018
Čije plastične kese? Ne naše! 6 februar 8, 2018