Gradske politike


Tema Odgovori Aktivnosti
Master plan saobraćajne infrastrukture Beograda 9 oktobar 4, 2017
Parking servis 15 oktobar 23, 2017
Predlog: Žute trake za javni prevoz nameniti biciklistima dok traje COVID-19 kriza 3 april 14, 2020
Kružni tokovi - izgradnja 6 oktobar 27, 2017
Pešački saobraćaj 4 januar 5, 2018
Parkiranje 54 jul 29, 2021
UMP i sve njegove etape 1 april 4, 2018
Gsp i bus plus 1 januar 10, 2018
Crne kutije na semaforima 3 jul 6, 2018
Služba "Pauk" 13 februar 18, 2018
Biciklistički saobraćaj 10 januar 14, 2018
Železnički i drumski daljinski saobraćaj 7 februar 6, 2018
Ne praviti metro koji spaja prazne livade 4 april 5, 2020
Put Zemun - Borča i problem sa osvetljenjem 5 januar 25, 2018
Vreme dostave 4 decembar 12, 2017
Predlozi za bolju iskorišćenost saobraćajne infrastrukture i smanjenje gužvi u saobraćaju 15 januar 21, 2018
Saobraćaj u Beogradu, identifikacija faktora 3 decembar 15, 2017
Koncesija za aerodrom Nikola Tesla 2 januar 15, 2018
Deponija Vinča - postojeće stanje 14 oktobar 22, 2017
Životna Sredina 1 jun 17, 2020
Buka u urbanim sredinama 8 novembar 3, 2020
Primer dobre prakse - Šuma peva 2 mart 22, 2018
Čije plastične kese? Ne naše! 6 februar 8, 2018
Buka u gradu nije Buka u Modi 22 januar 18, 2021
Borba protiv ambrozije 19 april 5, 2020
Kvalitet hrane 1 septembar 10, 2017
Sačuvati novo drveće preko leta 5 jul 29, 2021
Javni izvori i česme u Beogradu 26 januar 25, 2018
Kvalitet vazduha 40 januar 10, 2021
Drvoredi i stabla u gradu 12 april 10, 2020