Gradske politike


Tema Odgovori Aktivnosti
Opalo lišće 24 februar 10, 2018
Primer dobre prakse - Šuma peva 2 mart 22, 2018
Pet parkovi u Zemunu 2 septembar 6, 2017
Kvalitet vazduha 41 mart 24, 2022
Rakovica, navodno zagađenje iz ex Rekorda 3 januar 28, 2018
Чињенице и заблуде о рециклажи пластике 7 avgust 5, 2021
Vladimir Radojičić: Za džepove građana i gradsku kasu poguban je ugovor o spalionici 1 februar 4, 2018
Mape zelenila BG vs ZG 2 april 18, 2020
ŽIVOTNA sredina kao saradnik u doba pandemije 11 jun 10, 2020
Energetska efikasnost 1 mart 21, 2018
Buka u urbanim sredinama 8 novembar 3, 2020
Turizam i ekologija 12 decembar 27, 2017
Urbana priroda 1 novembar 26, 2017
Pratite sami zagađenje vazduha: aplikacija AirCare 2 mart 26, 2020
Lokalni ekološki akcioni plan Gradske opštine Čukarica 2 februar 7, 2018
Toplodalekovod Obrenovac - Novi Beograd 5 januar 22, 2018
Drvoredi i stabla u gradu 12 april 10, 2020
Gradske baste 7 maj 28, 2018
Nedostatak srednjih škola na levoj obali Dunava 3 decembar 23, 2017
Vrtići za vreme i posle korone 2 maj 6, 2020
Robert Kozma: Vrtići moraju biti prioritet, nijedno dete nije višak 1 januar 31, 2018
Osnovno obrazovanje 30 mart 18, 2018
Vrtići - upis, nedostatak mesta 34 jun 21, 2018
Vrtići u Stepi, veza ili štangla 2 septembar 25, 2020
Pravo na srednje obrazovanje deci iz predgrađa 2 februar 9, 2022
Zanimljiva inicijativa iz Rijeke 2 novembar 6, 2017
Obrazovanje u vreme epidemije Covid-19 7 april 3, 2020
Javno-privatna partnerstva (JPP) u Beogradu 15 januar 29, 2018
Bašte ugostiteljskih objekata 4 avgust 18, 2017
Milan Škobić: PKB treba gradu 2 januar 27, 2019