Životna Sredina

Moramo svi da se ujedinimo, da očistimo naš grad od raznog smeća i otpada!