Energetska efikasnost

У оквиру међународног пројекта Акцелератор ефикасности у зградама (БЕА) који су у партнерству успешно реализовали Град Београд, Програм УН за животну средину и Светски институт за ресурсе, израђен је Приручник о енергетској ефикасности у стамбеним зградама и кућама, намењен првенствено грађанима, тј. станарима стамбених зграда и индивидуалних објеката. Приручник садржи опис стања енергетске ефикасности у зградама у Београду, као и детаљно описане мере које грађани могу да предузимају на енергетској санацији својих објеката, са процедурама. Мере енергетске ефикасности обухватају архитектонско-грађевинске мере на омотачу објекта, али и мере чији је циљ реконструкција или замена инсталација грејања и хлађења, затим замену осветљења, промене у понашању корисника итд.


http://www.beograd.rs/images/file/0e1993dd0f7a408f9f99650e58d89a43_6627856284.pdf

3 Likes