Kultura kao važan činilac razvoja grada

Par crtica o kulturi

- Kultura kao javno dobro
Omogućiti dostupnost kulturnih sadržaja svim građanima. Obezbediti raznolikost umetničkog izražaja i specifičnost savremenih umetničkih praksi, kao i očuvanje kulturnog nasleđa kroz podršku neprofitnim sadržajima.

- Stvaranje i održavanje uslova za razvoj inovativne i kritičke kulturno-umetničke produkcije
Konkretan set mehanizama finansijske i ne finansijske podrške savremenom umetničkom stvaralaštvu, inovativnim umetničkim praksama, kritičkom razmišljanu, podrška neprofitnim produkcijama, dugoročni razvoj publike savremene umetnosti, intenzivnije i stabilnije povezivanje sa obrazovnim institucijama i sa javnim ustanovama kulture,

- Saradnja institucija i vaninstitucionalnih aktera kulture
Otvaranje kulturnih institucija za programe i rad vaninstitucionalnih aktera kulture, saradnja i razmena svih aktera u polju kulture, iskorišćavanje infrastrukturnih resursa.

- Kultura jednakosti uz vrednovanje različitosti i poštovanja prema kulturnom, nacionalnom i verskom diverzitetu
Negovanje kulture jednakih prava za sve, razvoja kroz međusobno upoznavanje, poštovanje i zajednički rad, kreiranje prostora za uključivanje svih zainteresovanih, intenzivan rad na unapređenju i razvoju osećaja solidarnosti, tolerancije i otvorenosti prema različitim pojavama u društvu ali i intenzivan rad na konfrontaciji sa retrogradnim pojavama kao što su ksenofobija, rasizam, fašizam i drugim oblici proizvodnje mržnje među ljudima.

- Međunarodna i regionalna saradnja
Učešće u međunarodnim mrežama, uspostavljanje stalnih kanala komunikacije, programske razmene i koprodukcije sa partnerima u regionu i svetu, obezbeđivanje mobilnosti za umetnike i kulturne radnike, kreiranje i podrška mehanizmima saradnje.

- Decentralizacija kulturne produkcije na gradskom i nacionalnom nivou
Podrška lokalnim inicijativama i produkcijama, podrška razvoju umetničke scene u prigradskim naseljima i nedovoljno razvijenim oblastima. Podrška razmeni programa i umrežavanju na republičkom, regionalnom i gradskom nivou.

- Obrazovanje i učešće u kulturno-umetničkim programima kao okvir za razvoj pojedinca i zajednice
Aktivno učešće publike u kulturno-umetničkim programima, procesima, produkcijama, edukacijama, radionicama kao oblik alternativnog obrazovanja i estetskog iskustva primenljivog na druge oblasti života i rada, kontinuirano proizvođenje novih oblika znanja i modela deljenja znanja i doprinos unapređenju životnih uslova građana

- Obezbeđivanje razgranate i decentralizovane mreže prostora – radnih, produkcionih, rezidencijalnih i izlagačkih/javnih/programskih

6 Likes

Da li ima nekih primera za ilustraciju tačaka gde se nešto slično radilo (“evo vidite da može”)?
npr. programi za mobilnost u Skandinaviji:

To je svakako ideja da se sad razradjuju ove tacke

Ovaj post je odličan primer kako bi trebalo da počinje tema. Rado ću upućivati na njega.

Sad, postoje (bar) dva nivoa, možda i tri, među crticama. Jedno su principi, drugo su politike, treće su recimo ciljevi odnosno aktivnosti unutar određenih politika. Na primer:

  1. Principi - kultura kao javno dobro ili kultura jednakosti
  2. Politike - stvaranje i održavanje uslova…ili saradnja sa vaninstitucionalnim akterima
  3. Ciljevi - obezbeđivanje razgranate mreže prostora itd.

Predlažem da se ove crtice za početak postave tako da se raspravlja o grupama ovih tema: principima, politikama i ciljevima-aktivnostima. To bi dalo malo pregledniju strukturu i npr. omogućilo da se na osnovu principa govori o politikama koje proizlaze iz njih i obrnuto. @majkabg

1 Like

Možda nije loše da u prvom postu ili negde visoko stoji i link ka - Nacionalna strategija razvoja kulture

Rakić Vodinelić: Država nije mnogo učinila za kulturu

Inicijativa Ne davimo Beograd poziva grad Beograd da preispita odluku o otkazivanju godišnjeg konkursa Sekretarijata za kulturu i da umesto toga, pronađe način da pruži podršku organizacijama koje rade u polju kulture:

O otkazivanju godišnjeg konkursa, oglasila se i Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije:

1 Like

Inicijativa Ne davimo Beograd pridružuje se pozivu Nezavisne kulturne scene Srbije (NKSS) i apeluje na gradske, pokrajinske i republičke vlasti da učine sve kako bi obezbedili opstanak udruženja koja se bave kulturom i zaštitili radna mesta i izvore finansiranja umetnika i radnika u kulturi.

2 Likes