Gradske politike   13. Finansije grada


O delu "Finansije grada" (1)
Izveštaj o evidenciji nepokretnosti grada Beograda (7)
Da li se budžetom grada mogu finansirati stranačke inicijative? (8)
Izvršenje budžeta (1)
Нови буџет града Београда (8)
Finansiranje kapitalnih investicija (metro, mostovi itd.) (1)
Oporezivanje nekretnina (3)
Prihod budzeta-nova ideja ( 2 ) (24)
Izveštaj fiskalnog saveta (4)