O delu "Finansije grada"

Razgovori o finansijskim pitanjima. Budžet grada, prihodi - rashodi.