Izveštaj o evidenciji nepokretnosti grada Beograda

Stavljam u root foruma gradske politike, pa ćemo prebaciti.

Savet za borbu protiv korupcije je uradio Izveštaj o evidenciji nepokretnosti grada Beograda imajući u vidu važnost uspostavljanja jedinstvene i tačne evidencije imovine, koja je preduslov da raspolaganje imovinom u javnoj svojini bude transparentno čime se smanjuje mogućnost za koruptivno delovanje.

Izveštaj se može skinuti na: http://www.antikorupcija-savet.gov.rs/Storage/Global/Documents/izvestaji/izvestaj%20evidencija%20%20fin%2022.08.2017..docx

Kako je u pitanju dosta važan i obiman dokument, bilo bi dobro da bacimo pogled na nalaze.

1 Like

Oživela je tema u medijima juče:

Evo sažetka izveštaja:

• Evidenciju nepokretnosti Beograda vode 3 institucije: Republički geodetski zavod, Sekretatijat za imovinsko pravne poslove grada Beograda i Republička direkcija za imovinu
• Savet je analizirao tri oblasti: evidenciju zemljišta, evidenciju stanova i garaža, evidenciju poslovnog prostora
• Svi bi trebali da raspolažu istim podacima, oni se međutim značajno razlikuju
• Na primeru zemljišta: prema podacima Zavoda uneto je oko 60000 jednica zemljišta /Sekretarijata oko 13000/Direkcije nešto više od 500
• Stanovi i garaže: podaci Zavoda kažu da grad raspolaže sa oko 7000 stanova (četvrtina ovog broja ima kvadraturu 0, tako da je zbirni broj kvadrata nejasan) / Sekretatijat oko 2000 / Direkcija nepunih 2000. Neslaganja su i ukupnom broju kvadrata i tačnim adresama stanova
• Poslovni prostor: Zavod oko 700/Sekretarijat oko 1600/Direkcija oko 470. I ovde postoje poslovni prostori sa kvadraturom 0
• Kao i kod stanova najvećim brojem jedinica i kvadrata raspolažu centralne gradske opštine, a najmanje prigradske

Grad nema potpune info šta čini imovinu kojim raspolaže. Ove nepotpune informacije grad onda prosleđuje Infostanu koji vrši svoje obračune na klimavoj osnovi. Interesantno je i da odluke o zakupu poslovnog prostora donosi komisija koju imenuje gradonačelnik – ona daje u zakup upravo one poslovne prostore koje još uvek nismo uspeli da prebrojimo

Korak unpred bi mogla biti web aplikacija za elektronsku evidenciju nepokretnosti koja je u funkciji od februara 2016, ali nije zaživela do sada. Transparetnost, koja ne traži dodatna ulaganja

5 Likes

Znaci, ovde je po meni prvi i osnovni problem kako je moguce da Sekretarijat za imovinsko pravne poslove Beograda ne poseduje preslikane podatke od Geodetskog zavoda…

Jedan od problema je vođenje evidencije.
Naime, po njihovim rečima kada smo se bavili time pre koju godinu i bili u Sekretarijatu, oni vode bazu po lokacijama, tako što za svaku adresu imaju fizički folder u kojem su informacije o tom prostoru, zakupci po godinama, računi i sl

2 Likes

I naravno prvo sto upada u oci na tabelama Saveta za borbu protiv korupcije je razlika u jedinicama i kvm u opstini stari grad. Geodetski zavod ima 1227 jedinica sa povrsinom od 2.144.279kvm a po tabeli Gada to su celih 58 jedinica sa ukupno 52.850 kvm. Za razliku se vrsi tal i ostale korupcijske delatnosti…

2 Likes

Izasao novi oglas za zakup nepokretnosti u vlasnistvu grada:

1 Like