Izvršenje budžeta

Da li je iko radio analizu izvršenja budžeta grada Beograda i gradskih opština u poslednjih 5 godina? Čini mi se da bi to moglo biti korisno za izbornu kampanju. Da li postoji interesovanje i ekspertiza za takve analize u okviru NDBG?

2 Likes