Нови буџет града Београда

Ускоро би требало да се усвоји нови буџет града, Новости су писале једине чини ми се о томе:

Оно што је мени интересантно је члан 142 из Статута града, који каже:
"Доношењу одлуке о буџету града Београда и одлука којима се утврђују стопе
изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, као и стратешких и акционих планова развоја Града претходи најмање једна јавна расправа.
Јавна расправа обавезно спроводи се након утврђивања нацрта аката из става 1. овог
члана.
Јавна расправа спроводи се путем организовања округлих столова, достављањем
нацрта стручним, научним и другим организацијама и службама, расправом на зборовима
грађана, објављивањем нацрта одлуке на сајту Града, објављивањем у средствима јавног
информисања, спровођењем анкете или на други погодан начин.
Начин и време обављања јавне расправе одређује орган надлежан за утврђивање
нацрта одлуке из става 1. овог члана.
Орган надлежан за утврђивање предлога одлуке из става 1. овог члана, приликом
утврђивања предлога водиће рачуна о сугестијама и предлозима датим у јавној расправи."

Да ли је неко видео јавну расправу о овоме?

Такође ово је препознато и у Стратегији развоја града:
"У погледу механизама партиципативног планирања и уопште учешћа грађанки и грађана
у одлучивању, Статутом града (члан 142) предвиђено је да се најмање једна претходна јавна
расправа обавезно спроводи о нацртима одлука о буџету Града и одлука којима се утврђују
стопе изворних прихода, начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, као
и стратешких и акционих планова развоја. Oдредбе Статута нису разрађене градским актима
ниже правне снаге. Иако постоје и неки други механизми укључивања (нпр. учешће у
одређеним радним групама), они нису уређени, њихова примена се не прати на систематски
начин, нити постоје одговарајући водичи за грађанке и грађане и организације цивилног
друштва који би их информисали о могућностима за учешће."

4 Likes

https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2017&mm=12&dd=21&nav_category=11&nav_id=1338738

2 Likes

Da, da pravi se Mali blesav da nezna sta je to javna rasprava.
Kao i ovo za jelku od 83K
Prave igrokaz i glumataju samo da bi ispao fin i toboze povukao ugovor pred kamerama, jel eto brine on o budzetu.

A evo i ovde Odlukei nacrta:

A kada je okačeno?

E pa to ne znam. Redovno pratim sajt grada, i nisam video (naravno, moguće da mi je promaklo).
Sada ne nalazim u pretrazi među vestima.

1 Like

Trogodisnji finansijski planovi sekretarijata su na: