Beogradski metro

06.03.2020.
Inicijativa Ne davimo Beograd podnela je primedbe na plan šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema koji je bio izložen na ranom javnom uvidu:

Evo jedne aplikacije na kojoj se može napraviti zanimljiva mapa metroa … ako se nekome igra

1 Like