O delu "gradske politike"


#1

U ovom delu foruma razgovaramo o različitim tematskim oblastima

Forum je kategorizovan tako da oponaša gradske sekretarijate kako bi na najbolji način ušli u problematiku trenutnog upravljanja gradom.