Gradske politike   12. Socijalna zaštita


O delu "socijalna zaštita" (2)
Zatvaranje jedinog dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju u Beogradu (4)
Narodne kuhinje (10)
Palijativno zbrinjavanje i izgradnja hospisa (4)