Gradske politike   12. Socijalna zaštita


Tema Odgovori Aktivnosti
O delu "socijalna zaštita" 2 oktobar 12, 2017
Zatvaranje jedinog dnevnog boravka za decu i mlade sa problemima u ponašanju u Beogradu 4 maj 19, 2018
Narodne kuhinje 10 decembar 20, 2017
Palijativno zbrinjavanje i izgradnja hospisa 4 decembar 8, 2017