Gradske politike   4. Privreda


O delu "privreda" (1)
Milan Škobić: PKB treba gradu (2)
Tematska grupa privreda & finansije grada (1)
Javno-privatna partnerstva (JPP) u Beogradu (15)
PKB Korporacija a.d. Beograd (5)
Улична продаја (1)
Mikro-kreditna banka za prigradske opštine (1)
Javna preduzeća (4)
Bašte ugostiteljskih objekata (4)