Gradske politike   4. Privreda


Tema Odgovori Aktivnosti
O delu "privreda" 1 jun 23, 2017
Milan Škobić: PKB treba gradu 2 januar 27, 2019
Tematska grupa privreda & finansije grada 1 maj 6, 2018
Javno-privatna partnerstva (JPP) u Beogradu 15 januar 29, 2018
PKB Korporacija a.d. Beograd 5 januar 25, 2018
Улична продаја 1 decembar 9, 2017
Mikro-kreditna banka za prigradske opštine 1 novembar 3, 2017
Javna preduzeća 4 oktobar 28, 2017
Bašte ugostiteljskih objekata 4 avgust 18, 2017