Kućni savet - Iskustva i dileme upravnika


#264

Evo ja ću malo da se pravim pametan pa da odgovorim.

  1. Predsednik stanara vrši funkciju dok se ne izabere upravnik. Vi možete opštini da prijavite da nemate izabranog upravnika i onda vam oni daju neki rok da ga izaberete ili vam nametnu nekog profesionalnog. Samo su profesionalni upravnici u obavezi da skupljaju minimum tri ponude.

  2. Nije obavezan. Može i usmeno da obavesti ljude. Ako Vas nije obavestio, onda tražite da vas obavesti pismeno ili usmeno.

  3. Legalna je ako je većina vlasnika dala saglasnost.

  4. Na zapisniku se nalaze potpisi svih prisutnih vlasnika na sastanku, matični broj ne bi smeo da se nalazi. Nakon glasanja se unosi samo broj onih koji su glasali za i konstatuje se da li je nešto usvojeno ili ne.

  5. Možete da bojkotujete plaćanje i testirate da li je ta firma sposobna da Vas utuži. Da bi Vas utužili, moraju da imaju ispravnu svu dokumentaciju (zapisnik i potpise vlasnika).
    Možete da tražite novu sednicu gde bi proverili validnost Odluke. Ako predsednik neće da je sazove, možete Vi da okupite ljude.


#265

Da li neko moze da protumaci ovaj pasus u vezi minimalnog iznosa investicionog odrzavanja:

Minimalna visina iznosa izdvajanja na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade predstavlja mesečni iznos izdvajanja utvrđen u apsolutnom iznosu po kvadratnom metru površine posebnog, odnosno samostalnog dela zgrade: po kvadratnom metru samostalnog dela zgrade (prostorije sa tehničkim uređajima, transformatorske stanice, skloništa) starosti 30 godina u iznosu od 4,69 RSD.

Ako zgrada ima skloniste od 300m2 ili sobu sa transformatorima od 50m2 koliko treba da placa svaki stanar za navedeni slucaj?


#266

Ja sam samostalne delove shvatao kao vlasništvo nekog drugog i da on treba da plaća za održavanje istih.
Npr. za podstanicu održavanje treba da plaćaju Beoelektrane.
Nisam se previše udubljivao u to.


#267

Ja sam samostalne delove shvatao kao vlasništvo nekog drugog

Nema mi smisla da je neko drugi drugi vlasnik prostorije u nasem ulazu?


#268

@ Buba, da li osoba koja poseduje dve nekretnine na različitim Opštinama može da bude upravnik u obe? Imam problem u drugom stanu čiji sam ja vlasnik a moja majka živi u njemu. Stanari ne žele da se organizuju i osnuju skupštinu stanara pa će to izgleda ostati na meni obzirom da sam koliko toliko upućen u materiju. Samo ne znam da li zakonski mogu biti upravnik u obe zgrade ako nisam Profesionalni upravnik


#269

Ja se svima izvinjavam što nisam odgovarala na porukeI. zgubila sam telefon ali vidim da secovde mnogi dobro snalaze sa odgovorima što me raduje☺ Pokušaću da odgovorim na ono što znam


#270

Miroslave ja mislim da ne možete jer prilažete kopiju lk pri registeaciji SZ a ne možete imati dve adrese bez obzira što ste vlasnik stana.Pitajte ipak registratora u svojoj opštini


#271

Ima smisla.To su samostalni delovi zgrade a ne posebni i zajednički.


#272

Nema predsednika skupštine stanara od decembra 2016 i nema pečata kućnog saveta,Sve zgrade su imale rok da se registruju u SZ i izaberu upravnika.Dakle pečat je nevažeći.On nije mogao sklapati novi ugovor bez novog pečata.Drugo su ugovori koji su ranije sklopljeni.SZ je pravni sledbenik sklopljenih ugovora,Ukoliko niste registrovani po novom zakonu kako je uopšte bilo ko držao sednicu?Zapisnik mora da se objavi i nikakvi matični brojevi stanara ne smeju da se uzimaju.Zapisnik potpisuje upravnik i zapisničar i oni odgovaraju za tačnost unetih podataka tj. potpisa u ovom slučaju.I nije valjda dostavljao jmbg stanara firmi za održavanje?Idite u komunalnu inspekciju u svojoj opštini.Oni su nadležni za ovo.


#273

Moraću da pozovem Opštinu. Definitivno ima puno problema sa kojima niko ne želi da se petlja. A koliko vidim Opštine još uvek nisu pronašle način sankcionisanja nesavesnih stanara.


#274

Danas u opštini Palilula informacija…osoba koja je vlasnik više nekretnina može da bude Upravnik u svakoj nekretnini koja glasi na njegovo ime .


#275

Hvala Miroslave ovo je važan podatak.


#276

Profesionalni upravnik je potpuni promašaj.Mi smo našem otkazali Ugovor.Teško ,ali smo uspeli jer su oni u velikom dogovoru sa Opštinom


#277
  1. Da li je neko napravio nove Ugovore sa Gradskim stambenim i u skladu sa Zakonpm o stanovanju definisao da se redovno održavanje plaća za zgrade sa litom 469,11rsd po stanu a ne da se naplaćuje po kvadratnom metru stana?
  2. Da li stambena zajednica koja ostvaruje neke prihode(npr izdavanje prostora u zgradi) a koji godišnje ne prelaze 300.000,00rsd treba da podnosi neki finansijski izveštaj itd…? Da li treba iopšte podnositi bilo kakav izveštaj za bilo kakve prihode?

#278

Da li je moguće napraviti ugovor sa Gradskim stambenim tako da se plaćanje prema Gradskom stambenom vrši preko računa SZ, a ne kao što je trenutno praksa, da svaki vlasnik stana plaća Gradskom stambenom direktno preko uplatnice Infostana?
Nekako mi je logičnije da SZ plaća za usluge GS preko računa SZ jer se radi o tekućem održavanju liftova i zajedničkih prostorija zgrade. Tako bi se onda moglo lakše i voditi evidencija o ukupnoj uplati GS-u, a i vanredne usluge GS bi onda bile plaćane putem fakture na račun SZ-a.


#279

Aki niste bili zadovoljni dobro je da ste otkazali Ugovor.Možete li da mi pojasnite u kom smislu je PU u dogovoru sa opštinom to baš nisam razumela?


#280

1.I u novom Ugovoru je sve ostalo isto.Oni rade po svojim pravilima.Pitala sam u sekretarijatu za stambene poslove kako je to moguće a pravnica mi je odgovorila da je to njihov Ugovor i da na to imaju pravo.Na stranu što Zakon predvidja da im je za takvu odluku potrebnac2/3većina.
2.SZ je neprifitna organizacija i kao takva ne radi završni račun.Ali aki ima bilo kakav prihod sa tržišta osim uplate stanara za održavanje,mora da radi završni račun.


#281

Nije mi poznati da je moguće menjati Ugovor jer oni imaju pravo,po Zakonu o stanovanju,kao i bilo koja druga firma, da naplaćuju svoje usluge preko JKP Infostan.Sada je to moguće i za usluge profesionalnig upravljanja.Firma odlučuje kako će vršiti naplatu.


#282

Kako izlazite na kraj sa neplatišama/dužnicima?


#283

Ja sam imao slučaj da nikako nisam uspeo da stupim u kontakt sa jednim vlasnikom stana.
Ostavljao sam mu poruke u sanduče u par navrata ali nije se javljao.
Obaveze prema firmi koja je čistila zgradu je sve izmirivao ali od kad smo doneli Odluku da se sredstva uplaćuju na račun zgrade od njega ni traga ni glasa.
Na kraju sam stupio u kontakt sa njim, ispostavilo se da je to neki biznismen koji nema vremena da se bakće samnom i čita poruke upravnika i uplaćuje održavanje na račun zgrade.
Pitao je koliko je dužan, dao mi keš na ruke i rekao uplati ti za mene.

U trenutku dok je ignorisao moje poruke, otišao sam do opštine Palilula i prijavio komunalnoj inspekciji da valasnik stana ne učestvuje u troškopvima održavanja.
Eskpresno mi je stigao odgovor od njih da oni nisu nadležni.
Posle sam poslao mail sekretarijatu za inspekcijske poslove, da vidim da li su oni nadležni, do dan danas mi nije stigao odgovor (a mislim da nikad ni neće stići).