Bilbordi i reklame na stanicama, kantama za smeće, javnim toaletima - koncesija

Krajem 2016. godine, gradski bilbordi, autobuska stajališta, javni toaleti, kante za smeće i ostali elementi urbane opreme (postojeći i planirani) na koje može da se postavi reklama, dati su na upravljanje i unovčavanje firmi Alma Quattro, na period od 25 godina.

Po Ugovoru o koncesiji za urbanu opremu, Grad Beograd ukupno dobija 15,2 miliona evra, od čega 10 miliona odmah, dok bi se po 200 hiljada uplaćivalo u narednih 25 godina. U troškove ovog posla uračunati su izrada, održavanje i postavljanje elemenata urbane opreme (komercijalnih i nekomercijalnih), ali i troškovi poslovanja firme, lepljenje plakata i izrada bilborda (od kojih većina već postoji i u vlasništvu je Alma Quattro). Kada se oduzmu svi ovi troškovi, čist prihod privatnog partnera je najmanje 52 miliona evra.

Javno dostupna dokumentacija o koncesiji se nalazi ovde: Koncesija za urbanu opremu. Studiju opravdanosti ovakve ideje Gradska uprava je odbila da dostavi kao informaciju od javnog značaja.

Alma Quattro je bila jedini ponuđač na tenderu.

medijske objave:
Novosti - Malo igrača u biznisu od četvrt veka
Novosti - Gradu 15, a parneru 150 miliona evra
Blic - Posao veka: Alma Kvatro brinuće o beogradskim bilbordima narednih 25 godina

1 Like

S prethodnim u vezi, u Službenom glasniku je krajem 2017. godine objavljen novi Plan mesta za postavljanje sredstava za oglašavanje na javnoj površini za period od narednih 11 godina.

Ovakvi planovi ne izlažu se na uvid javnosti…

2 Likes

Malo sam google-ovala i ovo nasla da upotpuni sliku. To je ta briga o BG budzetu. :rage:

http://www.magazin-tabloid.com/casopis/?id=06&br=389&cl=11

Evo koliko kosta oglasavanje sa njima.

1 Like

Koncesija i Katalog urbane opreme objašnjavaju i izgled i vlasništvo nad ovim wc-om.

Lokaciju je birao neko duhovit :blush:

2 Likes

Ovo je dragulj…

1 Like