Seče drveća i druge vrste uništavanja zelenila/Plan generalne regulacije sistema zelenih površina u Beogradu

Posle bar deset godina najavljivanja da će biti donet, jesenas je usvojen Plan generalne regulacije sistema zelenih površina u Beogradu. Odmah je i nagrađen.
https://www.sllistbeograd.rs/pdf/download/1385/

Očuvanje prirode i očuvanje postojećih zelenih površina istakuti su kao PRINCIPI:

Концепт планског решења система зелених површина
утемељен је на следећим принципима:
– Повезивање – обезбедити повезаност зелених повр-
шина;
– Мултифукционалност – обезбедити вишефункционал-
ну улогу зелених површина;
– Приступачност – обезбедити лак и брз пешачки при-
ступ зеленим површинама;
– Очување природе – интегрисање природних вредно-
сти и добара, подручја вредних биотопа и успостављање
еколошких мрежа; и
– Карактер предела – очување и унапређење карактера
београдских предела.
Концепт планског решења је формиран кроз три основ-
на нивоа:
– Очување постојећих зелених површина;
– Унапређење постојећих зелених површина;
– Планирање нових зелених површина.

Sledeći pasusi garantuju sledeće:

Постојеће јавне зелене површине и шуме на подручју
предметног плана представљају добро од општег интереса
због чега их је неопходно сачувати, унапредити и планира-
ти као јединствен систем зелених површина.
Постојеће зелене површине на подручју Београда које се
налазе у оквиру других јавних намена, као и зелене повр-
шине и природно регулисана вегетација у оквиру осталих
намена, једнако су важне за успостављање система зелених
површина града, и потребно их је максимално очувати и
унапредити.

Uprkos ovome, dogodilo se prošle godine Poljanče na Zvezdari, ovih dana i Medak 3 itd.

Predlažem da ovde postavljamo i informacije o sečama i svekolikim ugrožavanjima zelenila u gradu (i šire).

1 Like

Jedno pitanje u vezi principa za očuvanje postojećih zelenih površina. Kako se zna da je neka površina klasifikovana kao “postojeća zelena površina”? Konkretno, ako u mom bloku ili susednom bloku ima neka livada, šumarak i sl, da li i kako mogu da proverim da li je to postojeća zelena površina koja će biti, na osnovu ovih principa očuvana ili nije? I da li status neke površine kao “postojeće zelene površine” može da bude osnov da se da primedba na detaljne planove regulacije, ako npr ta površina više nije klasifikovana kao “zelena površina”.
Ili je to samo teorijski princip koji u praksi ništa konkretno ne znači?

1 Like

Podatke o površini možete proveriti u opštinskim katastrima. Čini se da više ništa ne garantuje da površina mora biti očuvana. Mnogo puta su ugrožene i površine koje su zakonom zaštićene.

Trenutno na stranici i ovde na forumu imamo temu Medaka 3. Možda može biti od koristi da pogledate.

Primedba na Plan je mogla da se podnese u toku javnog uvida. Ali, ako dođe do prenamene zelene površine, reagujte, pišite prijave nadležnim sekretarijatima.
I ono što je najvažnije - okupite komšije, stanare da zajedno delujete.

Posle Sombora i Beograda (Voždovac, Medaković), seča drveća i u Nišu.

Nova sumanuta seča pre dva dana - Grebenac, Deliblatska peščara.
Borova šuma na 55 hektara.

1 Like