Protiv požarna zaštita zgrade

Zdravo svima, upravnica sam dobrovoljna u svojoj zgradi, to je stara zgrada i davnih dana nam je ukradena protivpožarna oprema pa želimo da je postavimo ponovo zbog bezbednosti pre svega jer ima starih instalacija u zgradi.
Probala sam da nađem informacije tipa koliko aparata i koje veličine na koliko stanova/spratova treba postaviti i slično, ali ne uspevam da nađem službu koja je zadužena da daje takve informacije.
Već sam kontaktirala opštinu Vračar, policiju (vatrogasce), gradsko komunalno i gradsko stambeno, ali deluje da niko ništa ne zna i svi me prebacuju jedni na druge. Da li neko možda ima neku informaciju ili savet šta dalje da radim?

Ако нису предугачки ходници треба по 1 апарат на свакој етажи, типа S6-A.

1 Like

Ni ja nisam nigde mogao da nađem takvu informaciju pošto tako nešto nije definisano ni jednim propisom ili zakonom. Moja zgrada je mala i imamo 9 stanova pa sam stavio tri aparata, po jedan u prizemlju, na drugom i četvrtom spratu. Vaša zgrada je verovatno veća i onda bi najbolje bilo po jedan S6 aparat na svakom spratu.

1 Like

Ovo je veoma interesantna tema za sve, a malo ih je koji mogu da daju odtovor. U našoj stambenoj zajednici nismo to znali, ali smo znali mesta gde su se nalazili pokradeni PP aparati, pa smo to rekonstruisali.
Ako Vam ni to ne pomogne evo rešenja:

2 Likes

Свака згада има у оквиру грађевинског пројекта део који се зове Противпожарна заштита. у оквиру овог поглавља се дефинише противпожарна заштита сходно намени објекта и према актуелним прописима - захтевано време ПП заштите (15мин, 30мин, 60…), потребан број и врста апарата као и њихов положај.
Уколико неможете да дођете до пројекта (архива, градска, општинска…) предлажем да контактирате фирму која се бави продајом уградњом и одржавањем ПП апарата и да њима поверите све три радње.
Можете и да тражите накнадну израду пројекта ПП заштите према тренутно важећим прописима, сигурно се сада прописи разликују од оних који су важили у време пројектовања ваше зграде.

Противпожарна заштита стамбене зграде је јако важна и прва ставка којом сваки управник треба да се бави. Поставите макар и минимални број апарата или тамо где су већ били, боље је него да немате никакву заштиту.

Напомена:

  1. По старом закону о ПП заштити била је прописана обавеза контроле ПП уређаја на 6 месеци. Новим законом (од пре пар година) ова ставка је испуштена, т.ј. није јасно наведена обавеза одржавања. Препоручујем свима да, и поред тога што не постоји законска обавеза, редовно на 6 месеци врше контролу ПП уређаја и воде евиденцију. (мислим на контролу апарата од стране надлежне фирме)
  2. противпожарство је дефинисано прописима и ту не може нико да ”даје информације” већ постоји јасан протокол.

Snežana, niste u pravu!

Održavanje instalacija i uređaja

Član 43

Instalacije i uređaji za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacije u zonama opasnosti od eksplozije, instalacije za odvođenje dima i toplote, instalacije hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilni uređaji za gašenje požara moraju se održavati u ispravnom i funkcionalnom stanju, sprovođenjem odredbi tehničkih propisa, standarda i uputstava proizvođača.

Kontrolisanje instalacija i uređaja

Član 44

Ispravnost instalacija i uređaja za automatsko otkrivanje i dojavu požara, gašenje požara, detekciju eksplozivnih i zapaljivih gasova, instalacija u zonama opasnosti od eksplozije, instalacija za odvođenje dima i toplote, instalacija hidrantske mreže za gašenje požara, kao i mobilnih uređaja za gašenje požara mora se kontrolisati na svakih šest meseci od strane ovlašćenog pravnog lica.

Ministar propisuje posebne uslove za davanje i oduzimanje ovlašćenja, način davanja i oduzimanja ovlašćenja, posebne uslove tehničke opremljenosti, način i poslove kontrolisanja, sadržaj isprave o kontrolisanju kao i broj, stručnu spremu i uslove za zaposlena lica koji obavljaju poslove kontrolisanja iz stava 1. ovog člana.

Da li se samo licencirane firme mogu angazovati za nabavku protiv pozarne opreme?
Naletela sam na ovaj spisak ako je to to

http://prezentacije.mup.gov.rs/svs/HTML/SpiskoviOVSP.html

Malo ste pobrkali lončiće.
Samo licencirane firme mogu da vrše periodične preglede pp opreme i instalacija.
Prodavcu nije potrebna licenca za negovu firmu kako bi prodavao pp opremu nekog proizvođača. On može da prodaje samo pp opremu koja je “licencirana”, odnosno ima potvrdu nadležne institucije da je u skladu sa važećim propisima.

1 Like

A kako mi to da znamo da je oprema licencirana?

На сајту Министарства унутрашњих послова сектора за ванредне ситуације се налази ажуран списак свих фирми које поседују лиценцу за преглед и сервис мобилних система за гашење пожара (апарата) и хидрантске мреже .
Увидом у списак можете сами открити да ли је фирма лиценцирана или не

2 Likes