Ploveći bilbordi: I reke postaju oglasni prostor

U javnom prostoru grada došlo je do još jedne inovacije u njegovom komercijalnom korišćenju, oglašavanju. Od skoro i naše reke su oglasni prostor. Ako se vaš pogled do vode i probije kroz obale zazidane sa svih strana splavovima, tu ga čeka… reklamna poruka.

Od skoro je počeo sa radom BilBrod, čamac koji na sebi ima reklamne panoe, LED ekrane, dimenzija 3mx5m sa svake strane i koji kruži rekama pored Ade, BW, Beton hale, SC 25.maj, Zemuna, blokova, Ade međice i sajma, 6 dana nedeljno, po 14 sati. Kako kažu iz ove firme, ovo je prvi ovakav način oglašavanja u Evropi.

Iz firme BilBrod, takođe kažu: "Svake godine stotine hiljada ljudi provodi svoje slobodno vreme na obalama reka Save i Dunava u Beogradu. Svake godine više od million turista poseti glavni grad Srbije, uživajući na njegovim obalama koje nude raznovrsne sadržaje.
Naš cilj je da dopremo do te raznovrsne publike. U vreme kada posetioci uživaju u predivnim pogledima na reke, Kalemegdan, beli grad, naš Bilbrod lagano plovi duž obala dajući svima mogućnost direktnog i jasnog viđenja oglasa, a pre svega neometanog primanja i usvajanja oglasnog sadržaja."

Ko štiti interes građana da ne vidi ovaj bilbord? Da li je sve na prodaju ili za reklamu? Mene ovo podseća na onu flašu/reklamu Knjaz Miloša koja je stajala na Adi ciganliji na gejziru. Da li je moguće da nešto bude sačuvano od komercijalne upotrebe?

Zakonom o oglašavanju, oglašavanje na javnim površinama dozvoljeno tako da “ne sme se povrediti interes zaštite sigurnosti pešaka, motornih vozila i drugih učesnika u saobraćaju ili interes očuvanja i unapređenja izgleda jedinice lokalne samouprave, zaštite kulturno-istorijskih spomenika ili drugi javni interes, odnosno uslov sigurnosti lica i stvari.”, a uslove i način oglašavanja bliže uređuje jedinica lokalne samouprave.

Odluka o oglašavanju na teritoriji grada Beograda govori o tome da se objekti i sredstva oglašavanja postavljaju po prethodno donetom planu mesta za oglašavanje, a za objekte i sredstva postavljena na specifična mesta, pribavlja saglasnost ustanove za zaštitu spomenika kulture i subjekta koji upravlja površinom, odnosno objektom obuhvaćenim planom.

Pretragom plana mesta za oglašavanje nisam utvrdio da je reka na njemu, pa je onda verovatno izdata neka posebna dozvola koja omogućava ovo oglašavanje ili se ono vrši bez dozvole za korišćenje javnog prostora, već po osnovu neke druge saglasnosti ili dozvole.

Ja bih smatrao da ovakvo oglašavanje nije u interesu građana za koje bi obale i prirodna dobra morale da budu oslobođene ovakve komercijalne upotrebe, ali šta ja znam …

4 Likes

Ovaj bilbord ima i zvučnike pa i bukom zagađuje javni prostor

Odluka o oglašavanju grada Beograda
VIII – ZABRANE
Član 32
Zabranjeno je:
– lepiti ili na drugi način pričvršćivati plakat i drugu štampanu poruku, odnosno ispisivati oglasnu poruku na spoljašnim površinama fasade, izloga, ograde, drveća i sl.;
– prljati i oštećivati objekat, odnosno sredstvo za oglašavanje,
– vršiti zvučno oglašavanje na otvorenom prostoru.

1 Like

U tekstu ste naveli da se ovo čudno plovilo kreće naokolo, tj. da se ne radi o bilbordu ukotvljenom na jednom mestu. Ako reklamu možete da nalepite na svoj kombi, i ako razglas može da ima svaki splav i poneki čamac, onda ovome posebice nemate šta da prigovorite.