Plata upravnika iz redova stanara

Konačno smo se rešili bivše upravnice iz redova stanara, bila je u dva mandata ,ukupno 8 godina., odJanuara ove godine imao PU. Dobili smo konačno i sve izvode za prethodnih 8 godina, to smo dobili po stupanju na udžnost nove upravnice. Od prošle godine u martu kada smo zahtevali izvode i kada nas je odbijala da to učini uz razne izgovore (pre nikada nije pokazala jer navodno niko nije tražio) prijavii smo je kom. inspekciji . Inspektor joj je zahtevao finasijski izveštaj za 2022 godinu, prvi put smo i mi videli konaćno jedan izveštaj. Na njemu se pored ostalih sumnjivih tačaka za rashode, pojavila i tačka: ‘‘troškovi uprave’’
NA sastanku pre toga na moje pitanje da li prima platu (jer sam u zgradi 4,5 godine) rekla je da ne prima i svi prisutni su rekli da ne prima.
Potom se pojavljuje na izveštaju da prima, jer naravno mora da pravda novac koji je podizala te godine pa je eto stavila da prima platu. Naa izvodima vidimo za 2022 da nema ni jedan trag o uplati mesečnoj (lako je izračunati, navela je iznos od 300 dinara pa puta 18 stanova ukupno 5400) … Na finansijskom izveštaju za 2023 (koji je napravila u Novembru kada je podnela ostavku pred sam istek mandata) je navela ponovo troškove uprave sve do Novembra 2023. Na izvodima za 2023 godinu se vidi da je od Avgusta do Novembra uplaćivala nalogom za prenos na svoj račun tu cifru (broj stanova pomnožen sa 300 dinara) i to preko šifre 289 (transakcije po nalogu građana. (To je učinila posle naše prijave inspekciji. očito je tad uklavirila da ne može tek tako…)

Znamo da kad je u pitnaju plata, ona mora svaki mesec da uplaćuje ali pre nego što se to izvrši kod recimo knjigovodje koji ima elektronski sretifikat za uplatu plate jer se moraju prvo platiti makar obavezni doprinosi, makar za penziono ?
Ona se navodno bavila nekom preprodajom, nije bila nigde zaposlena bar veći deo svoja dva mandata (do prošle godine, ne znamo jel bila zaposlena negde) i zvanično kod poslodavca) Kako god, za platu bi morala da poseduje odluku stanara (na psolednjem sastanku se odjednom setila kao da postoji odluka…) Ta odlukam ože biti samo sa falsifikovanim potpisima…
I da postoji i kaotakva, ona bi morala da ima i ugovor, potpisan sa nekim iz stambene zajednice na osnovu odluke stanara jel tako ? Jel taj ugovor treba da bude negde overen , recimo kod notara ?
Pošto je mogla isfalsifikovati potpise, plus sanekim sa kime je dobra dogovoriti se da joj on u ime zajednice potpiše ugovor ?
Jasno je da je u tom slučaju ona zaposleni a SZ je poslodavac. Imamo sve izvode u poslednjih osam godina. Konačno. NA izvodima za 2022 god vidimo da je podigla novac u vipe navrat gotovinski, i to recimo u prvom kvartalu godine. Pa je to pravdala na finasijskom izveštaju , kao troškovi uplate .Pa ne može da podiže platu unapred za pet meseci i više ?
Dakle, ako isfalsifikuje naše potpise da si obezbedi tobož odluku stanara o njenoj plati, pa sredi i ugovor nekako , dal možemo preko ovih izvoda da dokažemo da ona nije sebi uplaćivala platu na svoj račun osim za samo poslednja tri meseca u prošloj godini ? O plati morjau postojati itragovi oko doprinosa… Mi znamo da ona niej radila za novac, ali ona se koristi lažima. Na našoj strani su dokazi poput izvoda zar ne ? Hvala unapred