Opalo lišće


#21

Ne držite me za reč ali mislim da Zelenilo pravi kompost za svoje potrebe, to ne zahteva neka posebna ulaganja, oni imaju već svoju mehanizaciju i radnike da tako nešto izvedu tj skupe lišče, grančice iseckaju i ostave sve da truli.
Kompostiranjem se oslobađa velika enrgija koju pametni ljudi koriste na različite načine /grejanje, struja…/. Ne mora samo da bude lišče u pitanju, mnogo organskog otpada svaki dan počiste sa zelenih pijaca a takođe bi moglo da bude odličan materijal za dobijanje komposta i energije.


#22

@Milica uputila pitanje da li rade kompostiranje, čekamo zvaničan odgovor :slight_smile:


#23

@milica samo sam radoznao, da li si mozda dobila odgovor na ovo pitanje?


#24

Ne. U međuvrmenu sam zbog nekih drugih stvari zvala Beokom servis i niko tamo nema odgovor.
Moram da primetim da se ove godine odužilo skupljanje skupljenog lišća i da u nekim delovima mog kraja i dalje nije odneto.