Nova luka - Beljarica

Izgradnja nove luke ne može se gledati odvojeno od mahinacija koja prate privatizaciju Luke Beograd. Naime, vrlo brzo nakon kupovine ovog preduzeća, Milan Beko objavio je da prestaje sa lučkom delatnošću, kao i da planira da zemljište rasproda i gradi poslovno-stambeni kompleks pod nazivom “Grad na vodi”. Na ovaj način grad Beograd oštećen je, po procenama, za oko dve milijarde evra. Uprkos sudskom sporu i uprkos privremenoj zabrani otuđenja zemljišta do okončanja procesa Luka Beograd AD nastavlja sa planovima.
Ostaje pitanje, ako gradu nije trebala luka, zbog čega je dozvolio da se pod tim izgovorom ovo zemljište otuđi gubeći milijarde evra moguće zarade od njegove prodaje. Određivanjem novog mesta za luku i odustanjem od starog, grad je de fakto potvrdio i odobrio namere Milana Beka da se na području stare Luke Beograd počne sa gradnjom stambeno-poslovnog kompleksa. (više na Luka Beograd )
Mesto koje je odabrano za novu luku je Beljarica, predeo na desnoj obali Dunava, uzvodno od Zemuna i novog Pupinovog mosta. Predeo koji bi po mišljenju velikog broja građana (do ovog trenutku peticiju je potpisalo skoro deset hiljada ljudi) trebalo da bude zaštićeno prirodno dobro, recimo nacionalni park po ugledu na obalu Dunava u Beču. Beljarica je stanište čak 136 vrsta ptica, od toga 108 strogo zaštićenih, na kome se gnezde parovi belorepana, najvećeg orla Evrope, ali i vidre, divljih mačkaka, kune zlatice i belice, i drugih ugroženih divljih vrsta.
Inicijativu za zaštitu ovog područja pokrenula je Liga za ornitološku akciju još 2010. godine, da bi u leto 2015. ona u poslednjem trenutku bila povučena , pre nego što je do glasanja u skupštini Beograda došlo. Ova inicijativa pokretač je i pomenute peticije, kao i brojnih akcija za očuvanje ovog područja.
Inicijativa Ne da(vi)mo Beograd podržava nastojanja građana da se ovo područje zaštiti, ali i da se ispitaju i procesuiraju odgovorni za mahinacije oko Luke Beograd.

FB grupa građana
https://www.facebook.com/groups/prijateljibgusca/?source_id=337430923064

Tekst peticije
https://www.peticije24.com/spasimo_beogradsku_amazoniju_od_unitenja

Emisija Marka Zvaka o Beljarici

1 Like
1 Like

U junu sam napisao clanak na engleskoj Vikipediji. https://en.wikipedia.org/wiki/Beljarica

3 Likes

Pre nešto više od mesec dana sam razgovarao (telefonski) sa ljudima iz WWF Srbija http://www.wwf.rs/ na ovu temu a povodom nekih ranijih pokušaja na BB da se pripreme i dostave primedbe na plan.
Mislim da bi ovaj kontakt trebalo obnoviti budući da je (i tada) bilo jasno da bi za zaštitu Beljarice trebalo obezbediti odgovarajuću međunarodnu pomoć.

3 Likes

Mozes da ih pozoves na forum? :slight_smile:

Mogu, mada mislim da se neće tako uključiti.

2 Likes