Luka Beograd

Nakon što je privatizacijom, a onda i sumnjivim preuzimanjem većinskog dela akcija Luke Beograd AD, preduzeće “Worldfin” iz Luksemburga (Milan Beko) postalo novi vlasnik Luke Beograd, sprovedena je uknjižba nad 220ha zemljišta u centru Beograda, a lučka delatnost najveće Luke u Srbiji - Luke Beograd - izgubila je svoje javno upravljanje i nadzor.
Vrlo brzo nakon preuzimanja, novi vlasnik je objavio da ne planira da se bavi lučkom delatnošću i javnosti je predstavljen projekat od više desetina hiljada kvadratnih metara poslovno-stambenog kompleksa pod nazivom “Grad na vodi”. Na taj način, Град Београд je ostao oštećen za, prema proceni portala Insajder koji se detaljno bavio ovim slučajem, oko dve milijarde evra koje bi se slile u budžet grada po osnovu prodaje predmetnog zemljišta putem licitacije.
Grad je u sudskom sporu sa preduzećem Luka Beograd AD od 2005. godine a zbog sporne uknjižbe vlasništva usvojena je i privremena mera zabrane otuđenja do okončanja procesa. Uprkos tome, Luka Beograd AD intenzivno rasprodaje imovinu i zemljište, a zvanično opravdanje je da će “šteta biti nadoknađena iz posebnog fonda ako presuda bude u korist Grada”. Zanimljivo je primetiti da je Luku Beograd AD u sporu sa gradom zastupao advokat Jovan Vorkapić koji je od 2013. godine postavljen za direktora Direkcije za imovinu Republike Srbije (!) dok Grad u sporu, po službenoj dužnosti, predstavlja gradska pravobraniteljka, Ljiljana Blagojević, javnosti poznata po izjavi da nije znala (?) da Luka Beograd AD rasprodaje imovinu, ali i kao kandidat SNS-a za novu direktorku Agencije za borbu protiv korupcije.
Nakon što je grad ovakvom privatizacijom i bahatim raspolaganjem javnom imovinom ostao bez najveće i infrastrukturno najopremljenije luke u zemlji, sredinom 2014. godine, na nalog Vlade Republike Srbije, izrađena je “Strategija razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine” a koja predlaže razmatranje nove lokacije za Luku Beograd - pod posebnim uslovima i procedurama i uz izradu Studije lokacije i studije izvodljivosti za novu Luku. O studijama izvodljivosti u javnosti ne postoje podaci, nije bilo javne rasprave, ali već u aprilu 2015. godine biva potpisan Memorandum o saradnji sa “China Environmental Energy Holdings CO. Ltd” na izgradnji nove luke u Beogradu, kod Pupinovog mosta. Time je, bez studije i javne rasprave, praktično određena pozicija nove Luke i na osnovu jednog Memoranduma sa privatnim investitorom iz inostranstva odabrana je lokacija. U avgustu 2016. godine Urbanistički zavod Beograda po nalogu i u skladu sa Odlukom Vlade Srbije i ovog memoranduma počinje izradu Prostornog plana nove luke “kod Pupinovog mosta”.
Odbacivanje transparentnosti, javne rasprave i uvida, neuvažavanje struke i instrumentalizacija svih institucija u korist (fantomskog) privatnog investitora naš grad, državu i društvo košta već veoma mnogo i mi na to ne želimo da dalje pristajemo. Mi ne želimo da naši životi prolaze u posmatranju opšte otimačine i bahatosti koja se predstavlja kao bolja budućnost “za već godinu dana” a da se zapošljavanje obećava na temelju dramatičnog zaduživanja javnih finansija kojim se subvencioniše inostrani investitor odabran “po međudržavnom sporazumu”.

Tekst: @membrane.macura