Mesne zajednice - mesna samouprava

Mesne zajednice predstavljaju specifični oblik lokalne samouprave koji je imao veliki uspon u periodu samoupravnog socijalizma, ali i veliki pad po kolapsu državnog sistema i raspadu države koja je ovaj model “patentirala”.

Ako možemo reći da se kroz stepen uključivanja građana u procese odlučivanja o pravcima razvoja
jedne zajednice može pokazati i demokratičnost takvog društva u celini, onda je uključivanje i organizovanje uključivanja građana na najnižem nivou u lokalnoj zajednici jedna od tema koje se uvek moraju razvijati i inovirati.
U ovom delu želeli bi da vidimo šta je moguće uraditi i ostvariti kroz format mesne zajednice koji još uvek postoji u zakonskom okviru koji se bavi lokalnom samoupravom.

Za ovu temu interesantan je i projekat http://detelinara.org/o-projektu/
A u novom njihovom biltenu, se obrađuje i tema mesnih zajednica:
http://detelinara.org/novi-peti-broj-biltena-stanar-u-elektronskom-obliku/

“Месна заједница није пре свега институција, организациони механизам, територијална јединица. Она је заједница људи и од тога треба увек полазити. Зато она не трпи схему ни у погледу територијалног oдређења, ни метода функционисања, ни организационих форми, нити планирања.
Ако је то тако, онда је свака заједничка људска активност у насељу, а не само политичка у ужем смислу речи, која зближава људе, развија солидарност и самопомоћ, свест о заједништву (културна, спортска, хуманитарна, социјална, забавна) од значаја за остваривање месне заједнице и треба је подизати.”
Едвард Кардељ – “О комуни”

1 Like

“Mesna zajednica - proširena porodica” stajalo je na ulazu u kancelarije MZ Sava, bloka 45 pored četiri table kojima je označena mesna konferencija SSRN, mesna konferencija SUBNORa, mesna konferencija SKJ i table postavljene u spomen na dolazak druga Tita u MZ Sava 14.05.1977. Barem je to sve tako izgledalo uz pripadajući klub penzionera u kome se igrao šah i pio vinjak i slušao Radio Beograd 1, “čuli ste vesti”, i onog dana kada je SPS izgubio izbore na NBGD i predao vlast DOSu. Igrom slučaja svedočio sam tome i negde učestvovao u imenovanju Snežane Banjac, inače nestranačke i vrlo aktivne ličnosti, za Predsednicu MZ Sava. Ona je krenula entuzijastično, htela je da konačno uvede mapu bloka kako bi se putnici namernci snašli u lavirintima Nehruove i Dr Ivana Ribara, imala je i neke eko-inicijative, ali se sve to ulupalo u manjku budžeta i uticaja koje presdednik MZa ima na Skupštinu i ovako razvlašćene opštine. Odlilčan je citat Kardelja što ga postavi @Dobrica.Veselinovic - ona jeste direktna tekovina ideološkog promišljanja zajednice karakterističnog za samoupravni socijalizam, ali kao koncept itekako ima smisla u decentralizovanom modelu ili ti bottom - up. I tu idem od zgrada - ako je kućni savet skup vlasnica stanova, onda je mesna zajednica skup kućnih saveta, a opština skup mesnih zajednica i tako dalje. Ako kućni savet se brine o zgradi, hodnicima, liftovima, krovu, fasadi i sl, onda se mesna zajednica bavi parkićem, ulicom, šetalištem, javnim prostorom između zgrade, opština školstvom i predškolskim ustanovama, a grad bezbednošću i zdravstvom, dok je na državi spoljna, monetarna i odbranbena politika.

4 Likes

U ovakvoj postavci, puka izmena statuta MZ koju svakako donosi skupstina opstine ne bi dala mnogo rezultata, jer su opstine sa izmenama statuta grada postale skoro pa nebitne. To zahteva promenu odozgo, koja svakako treba da bude jedan od predloga.
No, u medjuvremenu mozda treba teziti nekom medju resenju, tj “upartnerivanju” mesnih zajednica (sa vecim stepenom ukljucivanja lokalne zajednice, skupstina stanara i sl) sa lokalnim biznisima koji su tu, i potencijalno zainteresovani za razvoj te zajednice.
Tako bi se stvorila bar neka baza resursa koja bi u nedostatku sistemske pomoci mogla bar nesto da uradi (npr. odrzavanje blokova i zelenila, postavljanje sprava za vezbanje, prpdukcija kulturnih sadrzaja)

Samo da uletim i ukažem na problem pasivizacije prilikom samoorganizovanja građana. Mi smo u zgradi imali problem oko upravljanja jer stanari “imaju svoj posao i nemaju vremena za ove stvari”. Nisam siguran koliko je ova pojava raširena, ali eto čisto da napomenem da imamo i ovo u vidu prilikom bilo kakvog predloga oko manjih jedinica samoorganizovanja građana.

2 Likes

Ovo jeste rešenje tokom boravka u parlamentarnoj opoziciji, bilo u gradu ili u opštini. Taktički je ispravno koncentrisati se na pojedine MZ, tražiti, uprkos opozicionom statusu, mesto Predsednika MZ, i onda oko sebe okupljati privatni biznis, kućne savete i sl. Nekad je sam sistem izbora odbornica i odbornika omogućavao taj vid političkog delovanja, ali to smo fakat ukinuli kao tekovinu slobizma. Inače za lokal, off je topic-a, mnogo bolji većinksi dvokružni od proporcionalnog sistema sa cenzusom do 5%.

2 Likes