Malo istorije


#1

“Стандардe приступачности можемо пратити са сигурношћу од 1988. године. Те године је у Службеном листу СФРЈ бр. 18/88 објављен Југословенски стандард са обавезном применом “Просторне потребе инвалида у зградама и околини” ЈУС каталошка група У.А9.202 1988. израђен у складу са документом Међународне организације за стандардизацију - ISO/TR 9527 iz 1987. године.”

Obaveza, da sve ono što se gradi bude u skladu sa ovim standardima na snazi je od 2006. godine. zakonska regulativa i pristupačnost.