Lokalni ekološki akcioni plan Gradske opštine Čukarica


#1

Htela bih da podelim sa vama informaciju da će se u utorak 13. feb. 2018. u 15h održati sednica Gradske opštine Čukarica, na kojoj će na dnevnom redu biti i tačke koje se tiču obrazovanja radne grupe za implementaciju Lokalnog ekološkog akcionog plana i imenovanja članova te grupe, iz redova opštinskih funkcionera. LEAP je usvojen dec. 2017. i veoma je lošeg kvaliteta (dostupan http://www.cukarica.rs/cir//nacrt-lokalnog-ekoloskog-akcionog-plana-go-cukarica-2017---2023/ ) Ja ću kao samostalna odbornica na skupštini diskutovati po ovim tačkama, ali želim da podsetim i da dam predlog predlog da simpatizeri Inicijative NDB u svojstvu građana mogu da prisustvuju sednici, ako se pismenim putem najave 48 sati ranije - dakle do petka u 15h) i mogu da čak zatraže da se obrate u ime Inicijative NDB - što ne mora da im bude dozvoljeno, o tome odlučuje predsednik skupštine odnosno većina u skupštini ali jeste vid pritiska na odbornike, Ovde atačiram poziv za sednicu, i nadam se da se vidimo.


#2