Kancelarije za mlade

Posle 2000tih, javio se trend osnivanja kancelarija za mlade u svim gradovima i opštinama u Srbiji.
Njihovo osnivanje su podržavale i lokalne vlasti uz saradnju sa Ministarstvom omladine i sporta, i brojnih NVO. Ideja je bila da se omogući prostor i zaposlenje koordinatora koji bi se bavio omladinskim temama na lokalu.

U Beogradu pored optiniskih postoji i Kancelarija za mlade (kojoj je nedavno dodata i kancelarija za saradnju sa civilnim društvom).
Više na o njoj na:
http://www.kancelarijazamlade.rs

Kakvo je sada stanje ovih kancelarija? Vidimo da su neke obrasle u žbunje. Šta su uspesi, greške, iz kojih bi moglo nešto da se nauči?

1 Like

Te kancelarije za mlade su tada pravljenje kao pandami omladisnkim savetima, tj youth forumima. Ceo taj proces je krenuo od Beograda i preuzimanja OSBa od strane DSa a kako bi imali neku kontroloru i nad Veranom, a kasnije se ušlo i u OSS. Međutim, tu je dosta brzo došlo do spoznaje da neke stvari ne smeju da se otvaraju jer će npr Nova Demokratija da zatvori radnju a njeno rukovodstvo da završi u apsu, pa se pribeglo tim kancelarijama za mlade, što su u stvari bili organi uprave a ne organi participacije. Po meni je neophodno, kad je ta priča u pitanju, da se vratimo na početak. Mladi treba da participiraju u donošenju odluka i za to treba da postoje mehanizmi. Budžet namenjen omladinskim programima treba da se demokratski raspodeljuje od strane samih mladih a to jedino moguće postići kroz format foruma u kome učestvuju sve organizacije mladih - i podmladci partija, i izviđači, istraživači, ujedinjene nacije, ngo.ovi i svi koji se zalažu ili se bave mladima.

Nisam upoznat mnogo sa radom kancelarija u Beogradu, ali sam bio u kontaktu sa nekim kancelarijama van Beograda. Partijski kadrovi (neki su kao takvi došli tu, neki su primorani da budu), nedostatak kreativnosti, nedostatak umreženosti (postoji neka mreža kancelarija, ali u njoj dominiraju partijski kadrovi), nedostatak transparentnosti. Sve u svemu, ogroman potencijal koji se ne iskorišćava, novca dobijaju manje-više, ali i da nemate novca, kao šef kancelarije se možete snaći i uraditi toliko stvari. Ja sam i sam ušao u aktivizam volontiranjem u projektima kancelarija. Kancelarija za mlade u Begradu svake godine dodeljuje sredstva iz gradskog budžeta nevladinim organizacijama za njihove projekte (prošle godine je izvodjeno oko 4,5 miliona dinara, a i ove godine je nešto slično bilo). Poznajem npr. jednu NVO koja je dobila sredstva za jedan projekat, a od tog projekta do danas ima samo stranica na Fejsbuku (nisam upoznat sa tim šta su uradili sa tih 300.000 dinara što su dobili). Stvari treba pogurati odozgo, i to veoma jako pogurati. Kancelarije treba umrežiti, u njima stvoriti prostor gde mladi mogu da dođu i uključe se u aktivnosti koje bi mogle da utiču na kasnije odluke u njihovim životima, kao što je i meni uticalo. Kancelarije rade sad ali mladima daleko više šansi pružaju nevladine organizacije nego same kancelarije koje su tu “za mlade”. Ne znam, ovo je moje lično iskustvo.

1 Like

Pozdrav,
vazno je ovde razgraniciti neke stvari.Narocito je vazno konsultovati Recnik omladinske politike u kome se objasnjavaju te razlike.Takodje ne bih koristio ko je shta hteo tu da pravi od g17 plus do ekipe koja je sad tu vec da razmatramo sistemski potencijal.Dakle formiranje javnih politika u okviru saveta za mlade koje sprovodi kancelarija na nivou godisnjih planova je nivo odgovornosti koji se dovoljno ne tretira jer je sistemsko resenje umesto programskog.

Stvar je u tome da se decentralizuju odluke,da parlamenti skola srednjih utichu na partnerstva u projektima,da se konkursi definishu prema indikatorima koje usvoji savet na osnovu revizije pretgodnih 5 godina npr. formiranje djackih zadruga je solucija koja konkurise dualnom obrazovanju i sl.

Servisi podrske su neke druge stvari iako nisam iz Beograda tu treba raditi na klubovima sa servisnom podrskom npr. za mlade iz Sremcice koji bi imali svoj Klub i koji bi u okviru Saveta mladih donosili odluke mada opet se mora voditi da reprezentativnost predstavnika ne ugrozi potencijal tela i struktura.

Opet Savet za mlade moze da se napravi da budu predstavnivi iz Saveta za mlade klubova u mesnim zajednicama u kojima se formiraju platforme zagovaranja u odnosu na potrebe,istrazivanja (koliko mladi u Sremcici imaju zdravstvenu negu odgovarajucu ,napravi se istrazivanje pa se to upucuje sektoru za zdravlje grada itd) ali opet voditi racuna da to ne budem pamfletsko krechenje ambulante ili bolnice vec jedan komenadzment upravljanja.

2 Likes