Distribucija skupštinskih materijala

Svi smo videli ovaj horor-šou planina papira koji se dostavlja odbornicima pred sednice Skupštine grada:

Predlog je da se sav materijal koji ide na sednice Skupštine grada pravovremeno dostavlja odbornicima u elektronskom formatu. Materijal se istovremeno sa distribucijom odbornicima objavljuje na sajtu Skupštine grada. Odbornici mogu da se prijave za korišćenje tableta ili mogu da koriste svoje lap-topove. Tableti se obezbeđuju za sve odbornike, a u slučaju da ih odbornici ne koriste, raspodeljuju se gradskim službama. Podaci o preuzimanju uređaja se objavljuju na sajtu Skupštine grada, odbornici su odgovorni za njihovo korišćenje.

Sav materijal koji je upućen odbornicima i koji je dostupan na sajtu bi trebalo da je moguće preuzeti u više standardnih formata. Pored toga, odbornici dobijaju mesečnu kvotu za štampanje, koju mogu da koriste na skupštinskim štampačima. Ukoliko kvotu ne iskoriste, prebacuje se na sledeći mesec, do kraja mandata. Kvota za štampanje može da se razmenjuje između odbornika ali ne može da se koristi za bilo koju drugu svrhu.

Nemamo podatke o tome kolika bi se ušteda napravila, ali u novosadskoj skupštini kažu da bi tableti i informacioni sistem koštali manje od troškova štampanja i distribucije skupštinskog materijala u toku jedne godine. Pored uštede, ovakvo rešenje bi doprinelo bržem obaveštavanju i deljenju materijala sa zainteresovanim građanima, što bi dovelo do veće transparentnosti rada gradske skupštine.

5 Likes

Možda od pukog objavljivanja na sajtu (uz najavu sednice), treba razmišljati o nekoj vrsti podsekcije na sajtu gde se materijali mogu i naći /sortirati po temama i oblastima.
Tako bi moglo da se prati šta se kada predlagalo/usvajalo, nevezano od objava u službenom listu grada.

Svakako je to delokrug posla Sekretarijata za skuptinske poslove i propise:

2 Likes

I ja mislim da bi na sajtu Grada Beograda morao biti dostupan sav materijal u elektronskom obliku, kao i da se sva zasedanja moraju snimati i da bi ti video zapisi takođe trebalo da se nađu na sajtu GB.

1 Like

Potpuna digitalizacija gde god je to moguće. Čitao sam davno neku analizu moguće uštede u Narodnoj skupštini jer tamo štampači rade nonstop. Može se napraviti ušteda na dužem polju samom promenom fonta i veličine slova, a zamislite još kad bi se postepeno uvela elektronska komunikacija. Zašto ne bi jedan odbornik mogao da dobije sav materijal koji mu je potreban na službeni mejl? Dobije ga pravovremeno, može da ga skine u standardnim formatima i čita kod kuće. Ako voli papir, može kod kuće da štampa pa da švrlja po papirima. Prvo bi se uštedelo na duže staze, zatim bi postavili primer drugim jedinicama lokalne samouprave kad vide koliko se efikasnije radi elektronskim putem.

Slažem se predlogom oko laptopova/tableta i štampača. Ko ima svoj laptop/tablet i želi da ga koristi, lepo prijavi to nadležnoj službi i svu komunikaciju vrši preko službenih kanala komunikacije. Ko nema svoj laptop/tablet, lepo to prijavi nadležnoj službi i dobije ga, vodeći računa o uređaju sve vreme dok ima pravo da ga koristi. Kvota za štampanje obavezno ali svako treba da štampa samo ono što inače ne može da se distribuira elektronskim putem. Nije teško voditi ličnu evidenciju koju bi kontrolisala nadležna služba. Ako hoćemo da uštedimo, hajde da idemo dokle može. Neko može dobiti kvotu za štampanje i da odluči da je iskoristi štampajući stvari koji veze sa vezom nemaju sa poslom. Sve se ovo može lepo popisati i kodifikovati u obliku nekog akta sa obrazloženjem: digitalizacija, efikasnost, transparentnost, zaštita životne sredine…

3 Likes