Sutrašnji gradovi (BBC serija članaka)

Na sajtu BBC postoji dosta dobra serija članaka (videa) Tomorrow’s Cities koja se uglavnom bavi primenom različitih novih tehnologija u rešavanju problema u gradovima, od transporta, preko kvaliteta vazduha, do upotrebe podataka koji se stvaraju samim životom u gradu, pa bacite pogled ako vas zanima.

7 Likes

Evo, već 6 meseci sam u Holandiji, i mogu vam preneti neke utiske:

Javni prevoz - Ovde postoji jak mejnstrim, kako je neko veće subvencionisanje javnog prevoza rasipanje javnog novca. Posledično, karta za javni prevoz bez popusta košta koliko i da sam putuješ negde kolima, bez troškova parkiranja. Povlastice ti omogućuju da uštediš najviše 40%. Posledica takve politike je da je 5% kretanja javni prevoz, 20% peške, 25% bicikl, a 50% auto. Na mnogim linijama javnog prevoza korišćenje kapaciteta je manje od 20%, što posledično znači rasipanje resursa, i visoke srednje troškove. Relativno uspešan javni prevoz je samo u nekoliko velikih gradova i na prilazima istih. Privatizacija je zasnovana ne po omogućavanju više privatnih prevoznika na jednoj liniji, nego na deljenju monopola. Privatni prevoznici su zapravo, pod drugim imenima predstavljeni veliki državni monopolisti iz drugih zemalja EU.

Biciklizam - Osnovu odličnih uslova za isti čini ANWB, nacionalno udruženje sa 4.000.000 članova, osnovano krajem 19.veka. To je zajedničko udruženje za automobiliste i bicikliste, koje je uticalo da sem nekoliko tranzitnih ulica, sve ulice u naseljima budu ZONA 30. To je vrlo posebna tema, zakoju bih na drugom mestu mogao spremiti gomilu materijala.

Obale- Javne obale imate u gradskim područjima velikih gradova (izuzev industrijsko-lučkih područja). Međutim, u unutrašnjosti, obale reka su privatno vlasništvo. Na njima se nalaze privatne kuće, restorani, a u zonama za izlivanje u slučaju poplava, nalaze se njive, voćnjaci, pašnjaci za krave, a samo na nekim mestima forlandi pretvoreni u rezervate gde je zabranjeno kupanje, bicikliranje, pristup pasa, samo eventualno šetnja. Dešava se da pređem 10km obalom da nađem mesto gde mogu prići reci da zaplivam.

Uprava - pre par godina su skresali upravu, tako da za običnu registraciju gastarbajtera treba da zakažeš u opštini 2-3 nedelje unapred. Isto, valjda, neka preporuka MMF.

3 Likes