Podzemna garaža u regulaciji Ulice kneza Miloša

parkiranje
knezamiloša
podzemnegaraže
parkingservis

#1

Garaža ispod Ulice kneza Miloša:

Sekretarijat za zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Beograda objavio je javni uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu izgradnje “javne podzemne garaže u regulaciji Ulice kneza Miloša” KP 787/1 KO Savski venac. Javni uvid traje do 18. avgusta.

Ovo je, čini nam se, jedina faza izrade projekta podzemne garaže koja je izložena na javni uvid.

Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu kaže da se ne može pristupiti izvođenju objekta dok se ne dobije saglasnost na Studiju o proceni uticaja. Verovatno radi uštede vremena, ipak je već podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole, međutim odbačen je 21.07.2017. godine zbog brojnih nedostataka, između ostalog i zato što nije dostavljeno rešenje Sek. za zaštitu životne sredine o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu, zbog toga što delovi projekta nemaju potpise vršilaca tehničke kontrole, jer projekat nije usklađen sa lokacijskim uslovima u pogledu broja parking mesta i poziciji i dužini traka za usporavanje, kao i broju ulaza i izlaza u garažu.

Idejno rešenje urađeno je od strane „PC art” d.o.o. iz Beograda, u novembru 2016.god. i verifikovano na 208. sednici Komisije za planove Skupštine grada Beograda, održanoj 29.09.2016. godine. (Vremenska linija nije logična, ali tako govori dokumentacija)

Osnov za izradu projekta je Mikrolokacijska analize za izgradnju javnih podzemnih garaža u ul. Kneza Miloša od Nemanjine do Višegradske, urađena u JUP “ Urbanistički zavod Beograda“, iz februara 2016.god. kojom je predviđena verifikacija Idejnog rešenja na Komisiji za planove grada Beograda.

Prezentacija projekta: http://www.savskivenac.rs/data/files/Izbori/Kneza_Milosa.pdf
Opis JKP Parking servis: http://parking-servis.co.rs/lat/razvojni-projekti/garaza-kneza-milosa-2/

O projektu smo čitali u medijima:
decembar 2015. Novosti: http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:583302-Kneza-Milosa-sa-sest-traka-i-mega-podzemnom-garazom
februar 2016. B92: http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2016&mm=02&dd=09&nav_id=1094736
januar 2017. Novosti: http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:645612-Najam-garaza-na-30-godina-u-Kneza-Milosa


#2

Mene u ovoj priči sa tom garažom više brine da li će ulazak i izlazak iz nje usporavati JP. Da li imamo neku analizu tog tipa?


#3

Po projektu koji je predat za dobijanje građevinske dozvole, vidi se da nije usklađen sa onim na koji su dati lokacijski uslovi, i upravo je deo sa usporavanjem saobraćaja jedna od primedbi zbog kojih je zahtev odbijen:
“Према локацијским условима, улази и излази из гараже планирани су на позицијама које омогућавају неометано одвијање свих видова саобраћаја, а које је неопходно утврдити у следећим фазама пројектовања. У условима Секретаријата за саобраћај - Сектора за привремени и планирани режим саобраћаја - Одељење за планску документацију IV-05 бр.344.5-180/2016 од 14.12.2016. и допис под истим бројем од 20.01.2017. год, а који су саставни део локацијских услова, услов за формирање колских улаза и излаза јесте максимално удаљење од раскрсница како улазак и излазак не би ометали функционисање раскрснице као и формирање трака за успорење испред улаза у гаражу са дужином он мин 10м како возила која се искључују са улице Кнеза Милоша не би блокирала крајњу десну траку. Улаз 1 је формиран у зони раскрснице улица Кнеза Милоша и Бирчанинове и нема изливну траку минималне дужине 10м као ни улаз 2. У складу са наведеним, констатовано је да нису испоштовани услови у погледу обликовања и локација улаз и излаза према локацијским условима.”


#4

O garaži smo i pisali: http://www.danas.rs/dijalog.46.html?news_id=340117

Takođe, vredi preleteti i diskusiju na Beobuild-u gde se govori da će pristupi usporavati saobraćaj:
http://beobuild.rs/forum/viewtopic.php?f=16&t=3516&start=200