Platforma Zagreb je naš

Analiza iskustava građanske platforme Zagreb je naš i koalicije Zagreb je naš!, Nova ljevica, ORaH, Radnička fronta i Za Grad, formirane pred lokalne izbore u maju 2017. Za svega tri meseca kampanje, bez stranačke infrastrukture, ova koalicija je osvojila 7,64 % glasova za Gradsku skupštinu Grada Zagreba (četiri odbornika).

U osnovi platforme nalazi se participativno izrađeni izborni program, kao i teritorijalna organizacija koja počinje sa nivoa mesne zajednice.

Ovde možemo komentarisati šta možemo naučiti iz njihovog iskustva i šta možemo unaprediti.