O kategoriji "Priče van Beograda"

Imamo pod-kategoriju međunarodna iskustva, ali na koje građanske inicijative, predloge politika, rešenja gradskih problema i primere participativne demokratije možemo da se ugledamo u našem najbližem susedstvu? I ostatak Srbije je svet!

4 Likes