O "Indeksu žarišta"

U ovoj kategoriji se trudimo da mapiramo određena konkretna i aktuelna žarišta ugrožavanja javnog interesa u Beogradu.