Municipal movements u SAD-u

Stavljam ovde par interesantnih primera iz gradskih pokreta u SAD-u, kao što su “sanctuary cities”, “cooperation Jackson” i “community land trusts.”

Kooperativa u Jackson, Mississippi-ju gradi alternativnu ekonomiju:

Nju Jork je po prvi put pristao da investira u “community land trusts” kako bi se usporila džentrifikacija:

3 Likes

Na lokalnim izborima u Sijetlu jedan od kandidata je interesantna nova stranka koja možda ima izgleda za drugi krug: Seatles Peoples Party, sa kandidatkinjom za gradonačelnicu Nikitom Oliver. Da pratimo :slight_smile:

http://crosscut.com/2017/08/seattle-peoples-party-is-first-us-manifestation-of-global-trend-nikkita-oliver/

5 Likes