Masovna seča stabala na levoj obali Save

Na levoj obali Save na 9km od ušća, kod dalekovoda u toku je velika seča stabala, verovatno kao priprema za još jednu nelegalnu gradnju.
Podneta je usmena prijava.
Da li neko zna o čemu se radi i možemo li to da zaustavimo?Ako nema table sa objašnjenjem ko i šta gradi, onda se radi o bespravnoj gradnji, a da li možete to da zaustavite zavisiće od toga koliko vas je i koliko budete uporni.