Krađa šahtova na kišnoj kanalizaciji na Banjici

šta se dešava u našem kraju
Na uglu ulice Makarije i Kokanove, na parkingu su skinuti šahtovi sa kišne kanalizacije. Prošlo je oko 3 meseca i niko nije reagovao. Nesavesni građani bacaju smeće u iste, što može dovesti do zapušenja istih.
Nadam se da ćete rešiti problem!