Ispunjavanje preporuka GRECO-a


#1

Da nije tuzno bilo bi smesno: https://mpravde.gov.rs/vest/18494/ubrzan-rad-na-ispunjavanju-svih-preporuka-greka.php

Evo i screenshot-a ako se sete da promene: