Ispijanje piva ispred prodavnice

Da li smatrate da je prihvatljivo ispijanje piva ispred prodavnica?

2 Likes

što da ne :upside_down_face:

2 Likes

Naravno da jeste toe nes najbolje u zivotu

1 Like