Holandija (inicijative)

Odlaganje kompost-a u gradu (resenja)

Imao sam privilegiju da obiđem Amsterdam. Posle tog iskustva ne može niko da me ubedi da u gradu ne može na svakom uglu da bude postavljeno minimum jedno drvo.

1 Like