Gradska diplomatija


#1

Ovo je tema koja se tiče geostrateških kretanja i integracija u regionu.
Iako ova tema pripada sektoru spoljne politike za koju grad nema direktne nadležnosti, ipak mislim da geostrateška kretanja i integracije u regionu dugoročno i indirektno utiču na sve gradske politike, i da je Beograd kao glavni grad potrebno geostrateški profilisati.
Možda je ova tema previše komplikovana i osetljiva i zato je treba izbeći u kampanji, ali svakako je neophodno imati odgovore na neka pitanja koja ova tema pokreće.
Iz kojih država su ključni strateški partneri Beograda?
Čiju kulturu promovišemo i uvozimu?
Na koje se kulturno nasleđe nadovezujemo?
Ko su ciljne grupe turista i šta im nudimo?
Od koga uvozimo robu u BG i kome BG prodaje svoju robu?
Od koga BG dobija donacije?

Prenosim dva zanimljiva teksta o integracijama i strateškim projektima u širem regionu.