Glasilo Inicijative Ne da(vi)mo Beograd


#1

Glasilo „Ne davimo Beograd“ pokrenuli smo pre skoro dve godine zbog nedostatka ozbiljnog društvenog dijaloga o „Beogradu na vodi”, projektu od „nacionalnog značaja” i njegovim posledicama. Ništa bolje nije ni danas. Rasprava se vodi daleko od suštinskih pitanja: kakav razvoj je potreban Beogradu i Srbiji, koliko će ovakav i slični projekti koštati građane, šta od toga dobijaju i gube i šta je moguća alternativa. Umesto toga, retke rasprave se svode na to ko voli straćare i barake, a ko je za progres, hoće li se graditi kula ili neće i da li je lepa ili nije, i druge mamce za pogrešne odgovore. Još češće polemike uopšte i nema, a pokušaji da se ona povede sistematski se guše, a oni koji postavljaju nezgodna pitanja proglašavaju stranim plaćenicima i diskredituju.

Prvi broj glasila možete preuzeti na:


Drugi broj glasila možete preuzeti na:#2

Glasilo treba aktivirati i kao newsletter slati svojim pretplatnicima i objavljivati ga online.
Što je bilo na izborima za Beograd bilo je…
Svako od nas je doživeo poraz.

Nove aktivnosti, novi izazovi… na ulicu!
Sečate se one priče o Davidu i Golijatu? Možda se vredi podsetiti u glasilu …


#3

Mislim da je glasilo veoma bitna stvar, a takođe da je mnogo važnije da izlazi u štampanom obliku koju bi aktivisti distribuirali. Ova dva broja izgledaju super, ali ako su bila jedina dva broja i još pored toga dostupna samo u elektronskom obliku, bojim se da to nije efektno. Istakao bih sledeće tačke koje mislim da su bitne:

  • Glasilo ne mora da izgleda ne znam kako fancy-shmancy niti obimno (8 ili čak samo 4 strane su dovoljne), već je bitno da izlazi stalno (bar jednom mesečno).

  • Važno je da bude štampano, jer na taj način stiže do šireg kruga ljudi (populacije koja ne koristi internet, ili one koja koristi ali do koje ne dopire glas inicijative). Ne moraju da se izdvajaju sredstva za profi štampu, dovoljno je da aktivisti štampaju pdf na svom kućnom štampaču.

  • Pored aktivnosti inicijative i dešavanja u gradu, glasilo bi trebalo da ima tekstove o opštijim političkim analizama kao i tekstove koji edukuju ljude o stvarima kao što su direktna demokratija, mehanizmi kojima se koriste autoritarni režimi itd. Takve tekstove bi mogli da pišu sami aktivisti, ali bi mogli i da se preuzimaju iz drugih izvora.

  • Distribuirati do besvesti, stare i nove brojeve.