Barcelona (en comu) i španska iskustva

Iskustva Barselone će često biti spominjana, pre svega političko iskustvo pokreta Barcelona en comu pa je i simbolički prikladno da bude prva tema. Ovde možete da pročitate njihov vodič kroz izgradnu lokalnih građanskih platformi.

U kratkom Gardijanovom članku ističu se ovi principi, možda ih nije loše istaći:

‘Involve as many people as possible’
‘Test your hypothesis’
‘Always play to win’
‘Live within your means’
‘Listen to the people’
‘Do it your own way’
‘Never forget who you are’

Svi komentari su dobrodošli.

1 Like

@milica.lekovic prozvana si.

Strava! Me like it. Ako vam ima smisla, možemo li da promenimo naziv ovog dela u Barcelona en Comu + građanske platforme u Španiji? I da dodamo ovu sliku? Bilo bi ohrabrujuće da se razume da su na lokalnim izborima 2015. u mnogim španskim gradovima pobedile municipalističke platforme, od kojih je BComu najpoznatija. Ove nove gradske vlade formiraju snažnu mrežu i imaju realnu političku moć da se suprotstave desničarskoj i konzervativnoj centralnoj vlasti.

Tako ćemo imati sve na jednom mestu.

1 Like

Želela bih da ukažem na promenu organizacione strukture BComú koja se dogodila posle publikacije vodiča “How to win back the city en Comú”. Šaljem novi grafik sa njihovog sajta, sa objašnjenjima:

BComu je decentralizovana građanska platforma, sastavljena od dva jednako važna dela - institucionalnog i aktivističkog. Institucionalni deo od maja 2015. upravlja Barselonom kao manjinska vlada i sastavljen je od grupo municipal (stranka u klasičnom smislu, Ada Colau je ovde) i consejeros de distrito (odbornici u distriktima), što je, kao što se vidi na grafiku, jedan mali deo platforme. Aktivistički i mešoviti ostatak se zasniva na različitim oblicima participacije:

 1. El comú: online platforma Paricipa, sa oko 15000 članova koji mogu da diskutuju o svim strateškim pitanjima, predlažu različite mere i glasaju za prethodno predložene mere, biraju članove interne strukture… Pored ovog crowdsourcing dela, postoji i crowdfunding deo. Ovi članovi nisu deo nijedne radne grupe.

 2. Plenario: Plenum formira 1500 članova koji se sastaju svaka tri meseca i koji učestvuju u različitim radnim grupama.

 3. Radne grupe: relat (tematske grupe) territorial (grupe u distriktima ili četvrtima), intercomisions (tehnički komiteti), od kojih svaka ima koordinacionu jedinicu.
  Postoje 4 tehnička komiteta: komunikacija, logistika, organizacija i participacija - transparentnost.
  Tematske grupe formiraju mahom profesionalci, tj. ljudi sa konkretnim iskustvom i obrazovanjem: Za sada postoje Zdravstvo; Rad, prekarnost, nejednakost i siromaštvo; Urbanizam i stanovanje; Ekonomija; Obrazovanje; Pol i seksualni diverzitet; Sigurnost i građanska prava; Pravo na informisanje i komunikacije; Ekologija; Turizam; Kultura; Migracije; Lokalna samouprava, učešće i transparentnost.
  Komšijke grupe i veća u distriktima (dva nivoa - komšiluk i distrikt) su otvorene za učešće svih ljudi i funkcionišu na principima autonomije i samouprave. Potpuno su suverene u svim pitanjima koja se tiču njihove teritorije. Postoje u skoro svim distriktima u Barseloni (Gràcia, La Marina-Zona Franca, Ciutat Vella, Ciutat Meridiana-Zona Nord, Sant Antoni, Sarrià-Sant Gervasi, Poble-sec, Horta-Carmel, Sant Andreu, Guinardó-Can Baró, La Verneda, Sant Martí, Esquerra de l’Eixample, Poble Nou, Sants, Sagrada Família-Fort Pienc-Dreta de l’Eixample, Nou Barris i Clot-Camp de l’Arpa).

 4. Consejo Politico: Politički savet sa 150 demokratski izabranih članova (pogledaj 1). Omogućuje sadržajniju debatu, tešku u 1. i 2.

 5. Koordinacija (aktivisti+institucionalni deo): 40 osoba koje odlučuju o političkoj strategiji BComú i koje su izabrane iz svih prethodnih podrgrupa: 10 aktivista + 8 ljudi iz izvršne direkcije + 4 osobe iz grupe za komunikaciju + po jedan predstavnik veća u distriktima + po jedan predstavnik svakog tehničkog komiteta + 4 delegata iz grupo municipal.

 6. Executiva (izvršna direkcija, da je tako nevešto nazovem): 8 prethodno pomenutih ljudi koji izvršavaju sve što koordinacija odluči.

 7. Comité de Garantías: grupa zadužena za transparentnost svih procesa.

4 Likes