Analitički servis JLS


#1

Na veb-sajtu Republičkog sekretarijata za javne politike je nedavno postavljen Analitički servis Jedinica lokalne samouprave (http://rsjp.gov.rs/jls-baza/) na kome su prikazani podaci iz oblasti demografije, finansija i socijalne zaštite na nivou gradova i opština. Između ostalog, Analitički servis omogućava uvid u izvršenje budžeta gradova i opština na godišnjem nivou od 2011 do 2017, kao i uvid u zaduženost gradova i opština od 2013 godine. Korisnici mogu da međusobno porede podatke o gradovima i opštinama iz različitih oblasti iz godine u godinu. Ovo je sjajna alatka za aktiviste na lokalu!