A šta vi lepo slušate danas, ja evo ovo

Slušate na sopstvenu odgovornost, od ovoga i kamen može da pukne:

Joshua kad se sluša, to uvek mora u više verzija, pa izvolte: