Savski nasip


#21

Mislili smo da ovog vikenda organizujemo ispijanje čaja na kruni nasip, delimo flajer, uzimamo kontakt mailove od zainteresovanih, i tako sugrađane upoznamo sa problemom savskog nasipa i našom borbom da sačuvamo savski nasip.
Nažalost samo smo se Aleksandra i ja javili da možemo a dvoje ljudi je ipak premalo…
Neki drugi put, ukoliko bude zainteresovanih za levu obalu save, vodozahvat, šetalište, bici stazu…


#22

Pokušali smo da pretočimo u par rečenica suštinu borbe za Savski nasip:

Uklanjanje svih nelegalnih objekata na levoj obali Save nakon bloka 45 u cilju zaštite vodoizvorišta, sprečavanja daljeg ugrožavanja obaloutvrde, postavljanje uklonjenih rampi.
Pretvaranje predela u park prirode i njegove posvećivanje svim građanima Beograda.
Zabrana saobraćaja motornim vozilima u cilju zaštite vodoizvorišta i obaloutvrde, kao i u svrhu obeležavanja pešačke i biciklističke staze na kruni nasipa.


#23

Super, samo bi dodao jednu vrlo bitnu reč,
i u svrhu obeležavanja OSVETLJENE pešačke i biciklističke staze na kruni nasipa.


#24

Evo mali edit:

Uklanjanje svih nelegalnih objekata na levoj obali Save nakon bloka 45 u cilju zaštite vodoizvorišta i sprečavanja daljeg ugrožavanja obaloutvrde.
Pretvaranje predela u park prirode i njegove posvećivanje svim građanima Beograda.

Zabrana saobraćaja motornim vozilima nasipom, ponovno postavljanje uklonjenih rampi i obeležavanje pešačke i biciklističke staze na kruni nasipa.


#25

U međuvremenu se borba za povratak nasipa nastavila i pojavili su se novi i interesantni detalji.

Naime, većina onih koju su zauzimali prostor u forlandu to su činili na osnovu dozvola o zauzeću koje su izdavale nadležne gradske institucije. Do 2010. dozvole o zauzeću je izdavalo Gradsko zelenilo (u to vreme direktor Radomir Draškić) a od 16.04.2010 taj posao po odluci Gradonačelnika (u to vreme Dragana Đilasa), preneti na Beogradvode kome to uopšte nije u delokrugu nadležnosti.

Zašto je tadašnji Gradonačelnik, inače poznat po netačnoj izjavi da je problem Savskog nasipa višedecenijski problem, odlučio da izmesti posao od Zelenila koje je to obavljalo i za to imalo ustanovljenu praksu u Beograd-vode koje za taj posao nisu nikad ni pripremane, ostaje nepoznato s obzirom da je manje ili više vešto tu temu gurao pod tepih.

Posledica jeste da su Beograd - vode izdajući Ugovore o zakupu umesto dozvola, dovele do toga da su vlasnici tih objekata, a koristeći se zakonskim regulativama, na osnovu tih Ugovora pokrenuli proces legalizacije objekata plus u drugom koraku i konverzije zemljišta.

Pokretanjem te procedure, tj korišćenjem pravne praznine, vlasnici nelegalnih objekata u forlandu su odložili rušenje - što više nego dobro dođe kao argument Predsedniku opštine Novi Beograd da ne potroši raspoloživi budžet, upola manji od budžeta namenjenog izletima sugrađanki i sugrađana (SIC!).

Da je u pitanju ozbiljno “natezanje” procedure uz pripadajuću korupciju odnosno činjenje usluga “velikim igračima”, postane jasno kada se uzme u obzir da se postupci legalizacije ovih objekata prolongiraju i to od strane nadležnih službi grada, a da su drugi, takođe objekti u procesu legalizacije, bili srušeni uz prisustvo ljudi pod maskama i sadejstvo policije koja se nije odazivala na pozive građana.

Savski nasip jeste primer potpunog povlačenja države pod pritiskom moćnih pojedinaca, čiji hir i plezir je postao prioritet u odnosu na odbranu od poplava 100.000 građanki i građana Novog Beorgada.

Na svu sreću, glasovi struke polako ali sigurno dolaze do javnosti. Pismo 12 akademika AINSa objavila je Politika kao i detaljno pojašnjenje opasnosti koju izgradnja u forlandu ima na odbranu od poplava, koje je potpisao Stevan Prohaska, naučni savetnik u Institutu za vodoprivredu “Jaroslav Černi”. Koristeći se podacima o pritisku vode ustanovljenom tokom velikih poplava 2014, g. Prohaska je pokazao da oni koji nasipaju zemlju u forland, direktno ugrožavaju nasip projektovan za pritisak koji je tokom tih poplava bezmalo dostignut.

Država, čiji je prevashodni zadatak zaštita njenih građana od elementarnih nepogoda, mora, neizostavno i prioritetno, da tu zaštitu podigne na adekvatan nivo a ne da povlađuje hirovima pojedinaca bliskih svakoj vlasti. Na nama je da je na tu njenu obavezu stalno i uporno podsećamo. Borba traje.


#26

Urbanizacija obala tekst autora prof.arh.Slobodana Maldinija izasao u Vecernjim novostima 05.01.2018 kao podrska za borbu protiv divlje gradnje i ne rada institucija.
inace prof.je komsija sa b.kose.


#27

Savski nasip – priča o nemoćnom sistemu i bahatim ljudima
Autor: Istraživački tim Balkan magazina
08.01.2018.

https://www.czkd.org/stance/savski-nasip-prica-o-nemocnom-sistemu-i-bahatim-ljudima/


#28

Hvala @Beogradski_glas mislimo da je tekst vrlo dobar,
vredi ga pročitati u celosti.


#29

Nastavljamo borbu za javno dobro i u 2018 što i vama želimo.


#30

#31

Jutro na netu 28-11-2017

https://drive.google.com/file/d/1uVek54HJpb56885t67yq7C5raG6DJMzs/view


#32

Billi smo na tribini @novastranka o vodama, izneli smo ukratko, ono o čemu pišemo, prijavljujemo, protestvujemo skoro 5 godina
Hvala
Mnoga pitanja ipak nismo postavili, niti stigli da kažemo kakav Savski nasip želimo
Potrebno je mnogo više vremena i pažnje.
Nastavjamo dalje​:facepunch::fist::heart: