Pripremljenost gradova za COVID-19

Svetska zdravstvena organizacija izdaje dokumente sa savetima kako se bolje pripremiti za epidemiju COVID-19, kao npr ovaj:

WHO-2019-nCoV-Urban_preparedness-2020.1-eng.pdf (3.0 MB)

Jedna od mera koje deluju jednostavno je unapredjenje sanitarnih čvorova. U Beogradu i Srbiji bi se moglo dosta uraditi na tome. Često se dešava da u javnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, a najčešće u školama da u toaletima nema sapuna za pranje ruku. Možda bi mi mogli da poradimo na tome, da ispitamo situaciju po mestima gde idemo, izveštavmo o tome i tako pravimo pritisak da se to ispravi.

Drugo je pitanje obezbeđivanje novih sanitarnih čvorova na javnim mestima, tako da ljudi koji borave napolju neko vreme imaju priliku da operu ili dezinfikuju ruke. Banke su prve obezbedile sredstva za dezinfekciju ruku za klijente, možda bi to morale da urade i sve prodavnice. Tržni centri takođe. Možda bi se na ulicama spolja, na zidove ili bandere mogle okačiti posude sa sredstvima za dezinfekciju ruku, dostupne svim prolaznicima. Sve je to jeftinije od lečenja obolelih.