O Međunarodnoj saradnji


#1

U ovom delu razgovaramo o saradnji sa prijateljskim inicijativama na međunarodnom nivou i podstičemo članove Ne da(vi)mo Beograd na debatu o evropskim i međunarodnim politikama.

Aktivnosti internacionalne grupe:

1) Komunikacija i umreživanje sa političkim platformama i društvenim pokretima.
a) Jačanje postojećih saradnji (mreža oko Barcelona en Comu)
b) Jačanje regionalne mreže ( Zg je naš)

2) Twitter nalog na engleskom

3) Angažman članova NDB koji žive u inostranstvu u svojim lokalnim sredinama. Studiranje lokalnih pokreta, mera, političke situacije. Povezivanje. Lobiranje. Izveštavanje.

4) Publikacije i informisanje. Prevod teorijskih tekstova i dobrih praksi koje se tiču novih politika na srpski. Tekstovi o nama na engleskom.

5) Organizovanje predavanja i radionica internacionalnih grupa u Beogradu; gostovanja NDB u inostranstvu.


#5