Kućni savet - Iskustva i dileme stanara


#203

#204

Poziv na broj nije isti za opstinu Zvezdara i Vracar, znajuci kakva nam je administracija i procedura povracaja pogresno uplacenih sredstava, bice im lakse da plate ponovo.

A ovo za Gradsko stambeno, cim sam prvi put video kakve izvestaje salju na zahtev skuspstine stanara odmah sam pomislio da nesto muvaju.
Po difoltu salju samo za godinu dana, ako hoces za duzi period onda moras da naglasis a prilikom predaje ti to ne kazu. Doduse stize na kucnu adresu za 15/20 dana ali ja sam morao da ih zovem da bi rastumacio neke stavke.
Svakako jedna od obaveza svakog upravnika bilo profesionalnog ili komsijskog trebalo bi da bude revizija ugovora sa Gradskim stambenim.


#205

Kako izaci na kraj sa osobama koje su zaposele zajednicke prostorije sa sumnjivim ugovorima ili bez istih?

Koja je procedura za izbacivenje? Ko je nadlezan za to?


#206

Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove pri opstini.Čak mislim da ima i formular na sajtu opštine


#207

Hvala, pronasao sam obrazac. Evo ovde ako nekome treba, za opstinu Novi Beograd

Da li opet mora da se pravi sednica za skupljanje potpisa pre podnosenja formulara (za ovlascenje upravnika), ili je dovoljno da upravnik, ukoliko bespravni nema ugovor, moze da podnese sam zahtev?

Da li znate kakva je procedura po podnosenju zahteva? Koji su koraci posle… Imate li iskustva?


#208

Ovako, na prvoj sednici posle registracije zgrade, napravite nekakav godisnji plan gde i to uvrstite kao problem koji treba resiti.Onda se donese Odluka gde navedete sta ste se sve dogovorili i potpise je pola stanara da bi bila validna.Pa ne mozete vi stalno sastanciti.Uradite plan barem za godinu dana.I ne,nemam iskustva sa bespravno zaitetim prostorijama.Jos uvek😀


#209

A ko je zaduzen za cistocu oko zgrade a ko je nadlezan za prljavstinu koju pravi odredjeni stanar (ostavlja masnu hranu za zivotinje, okupljaju se psi, sakuplja nekakve predmete, napravio kucicu za pse na zelenoj povrsini)…? Kome to moze da se prijavi?


#210

Za sta je potrebna gradjevinska dozvola po novom zakonu? U njemu nisam pronasao nista sto pise o tome. Prica se o nekakvoj “maloj” gradjevinskoj dozvoli.

Zanima me par stvari: za sta je sve potrebna, a za sta je potreban potpis vecine stanara?

Primera radi, komsija hoce da stavi na fasadu izolaciju jer mu je hladno u stanu. Sta treba za to? Hocemo da ugradimo mini boksove u hodniku na svakom spratu? Sta treba za to?

Da li je potrebna dozvola za postavljanje klime, rusenje plocica, menjanje vodovodnih u stanu, zamenu prozora?


#211

Komunalnoj inspekciji Oni su za skoro sve nadležni u vezi ovog zakona.


#212

Ako je komsiluk slozan onda ne treba nista :slight_smile:
Ako imate dezurnog koji jedva ceka da nekoga prijavi kao sto je u mom komsiluku
komsija Jovo :Jovo upravnik onda Vam treba sve i svasta.
Za izmenu fasade treba skupstina da donese odluku, mora da se angazuje arhitekta sa licencom koji ce u ime zgrade da podnese zahtev, projekat… u prevodu oko 500 eur ce da kosta dokumentacija posto je svejedno dal lepite 1m2 stiropora ili celu zgradu.
To regulise Zakon o izgradnji a ne ovaj o stanovanju… ovo je najbitniji deo :

BlockquoteИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 145. ЗАКОНА Чланом 145. Закона о планирању и изградњи (’’Службени гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12 и 132/2014) предвиђени су радови на грађењу помоћних и економских објеката, извођењу радова на инвестиционом одржавању објекта и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, реконструкцији, адаптацији, санацији, промени намене објекта без извођења грађевинских радова, промени намене уз извођење грађевинских радова, извођењу радова на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора, уградњи унутрашњих инсталација (гас, струја, вода, топлотна енергија и сл.) у постојећи објекат, грађењу зиданих ограда… Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС (Централни информациони систем), који се потписује квалификованим електронским потписом.Уз захтев се у форми електронског документа, у pdf формату, потписаним квалификованим електронским потписом (техничка документација се доставља и у dwg или dwf формату, без обавезе дигиталног потписивања) прилаже:1) идејни пројекат , израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације,односно технички опис и попис радова за извођење радова на инвестиционом одржавању, односно уклањању препрека за кретање особа са инвалидитетом;2) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења и накнади за Централну евиденцију.
Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се и:

  1. доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља;
  2. уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен;
  3. уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима;
  4. сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица;
  5. доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта, односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, када се врши претварање или припајање заједничких просторија у стамбени, односно пословни простор;
  6. услови за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима.
    За извођење радова за које је прописано плаћање доприноса за уређење грађевинског земљишта, саставни део захтева је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређење грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате. Ако је за извођење радова потребно прибавити услове за пројектовање и прикључење од стране имаоца јавних овлашћења, пре подношења захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова, инвеститор подноси захтев за издавање локацијских услова надлежном органу.Инвестиционо одржавање је извођење грађевинско-занатских радова, односно других радова зависно од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења објекта у току експлоатације. Најчешћи радови на инвестиционом одржавању објекта или стана су: подашчавање крова, постављање термо и хидроизолације, замена кровног покривача, поправка и замена олука, изолатерски и фасадерски радови, замена спољне столарије у постојећим отворима…Реконструкција је извођење грађевинских радова на постојећем објекту у волумену и габариту, којима се: утиче на стабилност и сигурност објекта и заштиту од пожара; мењају конструктивни елементи или технолошки процес; мења спољни изглед објекта или повећава број функционалних јединица, врши замена уређаја, постројења, опреме и инсталација са повећањем капацитета. Најшчешћи радови на реконструкцији су:потпуна замена кровне конструкције са кровним покривачем задржавајући исти волумен и габарит претходног крова, мењање конструктивних елемената објекта, мењање величине и положаја отвора на фасади уз сагласност аутора објекта или Друштва архитеката Београда, раздвајање или спајање пословног или стамбеног простора, промена намене и формирање нових засебних функционалних јединица…Санација је извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, односно замена конструктивних елемената објекта, којима се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, животне средине и не утиче на заштиту природног и непокретног културног добра, односно његове заштићене околине, осим рестаураторских конзерваторских и радова на ревитализацији. Најчешћи радови на санацији су: делимична замена кровнр конструкције са кровним покривачем у истом волумену и габариту, замена појединих конструктивних елемената… Адаптација је извођење грађевинских и других радова на постојећем објекту којима се врши промена организације простора у објекту, замена уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капацитета, којима се не утиче на стабилност и сигурност објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објеката, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине.Радови за које није потребно прибављати акт надлежног органа за градњу, односно акт за извођење радова (члан 144. Закона о планирању и изградњи) обухватају следеће:Текуће (редовно) одржавање објеката је извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом објекта или ради отклањања тих оштећења а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно сви радови којима се обезбеђује одржавање објекта на задовољавајућем нивоу употребљивости. Радови на текућем одржавању станова су: поправка оштећених малтерисаних површина, кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, расвете, радијатора и други слични радови. Посебна врста објеката: постављање жичане или дрвене ограде, као и грађење једноставних објеката који се граде на истој катастарској парцели на којој је саграђен главни објекат а који се изводе на начин да не ометају редовно коришћење суседних објеката, а то су: вртна сенила до 15 м2 основе; стазе; платои; вртни базени и рибњаци површине до 12 м2 и дубине 1 м; надстрешнице основе до 10 м2; дечија игралишта; дворишни камини површине до2 м2 и висине до 3 м; колски прилази објектима ширине 2,5 до 3 м; плоче за обавештавање површине до 6 м2; соларни колектори који се не прикључују на електродистибутивну мрежу.

Blockquote

Za menjanje plocica u kupatilu i kuhinji, menjanje parketa, molerske radove ne treba Vam nikakvo odobrenje , samo da obavestite komsije i postujete kucni red.
Za sve ostalo treba projekat.
Tek kada pocnete renoviranje onda cete upoznati kakav Vam je komsiluk.
A i oni Vas, dal postujete kucni red, cistite stepeniste posle radova, sklanjate sut po dogovoru…

Sto se tice boksova u hodniku, posto se radi a zajednickom delu zgrade, cini mi se da Vam treba odluka Skupstine kako Vam ne bi komunalna inspekcija napisala prijavu. Mi smo u zgradi imali slucaj da je komsija prijavio Stambenu zajednicu za stvari koje je on skuplja i lageruje u nasoj zgradi iz revolta zato sto ga nismo izabrali za upravnika. Nisu nas kaznili ali smo mi morali da ocistimo njegov otpad.


#213

Posle koliko preskočenih plaćanja, kome i kako se podnosi prijava komšija koje ne plaćaju dogovoreno mesečno održavanje zgrade (fond zgrade)?


#214

@Andrej , pre neki dan sam bila u opštini da se raspitam šta nam je potrebno od dozvola za sanaciju stepeništa ispred zgrade ( da se ponovo izbetonira jer se iskrzalo) i rečeno mi je da treba da se donese odluka na savetu stanara o radovima ( kada će se raditi, šta i sl ), uplati opštinska taksa od 300 din i preda se ,na osnovu odluke, napisano obaveštenje Odeljenju za građevinske i komunalne poslove. I to je to.
Ista procedura odnosi se i na zamenu pločica, prozora i sl i to je ta “mala” građevinska dozvola, kada ustvari ne menjas prvobitni oblik već ga samo adaptiraš.


#215

@Andrej Teoretski, prijava komunalnoj inspekciji može da se napravi čim neko kasni mesec dana sa plaćanjem.
Još nisam čuo za slučaj da je neko kažnjen po novom zakonu.


#216

@Kristina U kojoj kancelariji ste bili? O kojoj opstini se radi?


#217

@Mr.N Samo da mi sto placamo ne budemo magarci na kraju sto placamo a oni koji ne placaju nikome nista… :confused:


#218

tesko da za zamenu prozora treba samo odluka i “obavestenje” posto ti radovi spadaju u investiciono odrzavanje.


#219

@Andrej opština Rakovica, šalter za građevinske poslove.


#220

Licencirani kursađija nezna da nemože lepiti obaveštenja po zgradama , dok ne dobije saglasnost stanara.


#221

Long time no see…Evo i ja da se opet oglasim.

Nama zalepise u hodnik da moramo za 15 dana da se registrujemo. 29/3…znaci posle praznika.
Niko ziv nista ne preduzima. Ko zna mozda je ex kucni savet odlucio da prinudni upravnik dodje.
Kako ovaj rok produziti?
Dusanka Mitrovic, broj legitimacije 3, je inspektor koji je ovo okacio nama u ulaz.


#222

Naš upravnik je vlasnik dva stana u našoj zgradi ali ne živi ovde. Da li on ima pravo da bude upravnik?
Da li mi kao stanari imamo pravo da imamo uvid u donetu odluku o visini naknade za tekuće troškove, s obzirom da se išlo od stana do stana i prikupljali se potpisi? Gde možemo da vidimo da postoji većina potpisa?
Nije valjda dovoljno samo ubaciti uplatnicu u sanduče?
Da li ta odluka sme biti retroaktivna? Ako je i doneta pre nedelju dana, da li postoji pravo naplaćivanja naknade ne samo za mart, već i januar i februar, kao što je navedeno na uplatnici?
Mi uopšte nismo pismeno obavešteni, a tek usmeno da je neka odluka doneta.
Da ne pominjem održavanje sednice bez kvoruma, nadglasavanje bez glasanja, tj podignutih ruku, vika i dreka…
Hvala.