Izbori 2018


#1

Mišljenja, sugestije i predlozi za kampanju…


#2

#3

Da li mislite da bi trebalo da se otvori tema o protestima #1od5miliona?